ไลฟ์สไตล์

5 สำนวน-สุภาษิต ที่สะท้อน Stereotype แบบไทย ๆ

คำว่า สำนวน แล้วก็ ภาษิต นั้น เป็นคำที่สื่อความหมายคล้ายกัน เอ่ยถึงคำกล่าวอบรมสั่งสอน ถ้อยคำใจความที่มีไว้เพื่อเตือนสติ รวมทั้งสะท้อนให้เห็นค่านิยม หรือทัศนคติของคนในชาติ ว่าจะมีการแสดงท่าทีแบบใดต่อเรื่องที่มีความแปลกแยกจากบริบทสังคมแบบเดิม ๆ สุภาษิตนั้นจะเตือนสติกันหลักความจริง และมีการใช้สืบต่อมาแต่โบราณ ขณะที่สำนวนนั้นคือG2GBETการนำเอาคำ กลุ่มคำมาใช้ในเชิงเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมย มีนัยแฝงอยู่อย่างลึกซึ้ง และในบทความนี้ Tonkit360 ขอนำเสนอ 5 สำนวน-สุภาษิต ที่สะท้อนให้เห็น Stereotype หรือทัศนคติของไทย ที่เมื่อหลายคนอ่านจบแล้ว คงต้องหันกลับไปทบทวนตัวเองดูว่าเราจะปฏิบัติตามคำเตือนที่มีมาอย่างช้าน้าน หรือจะเดินหน้าต่อเพื่อให้โลกจำ 1. ปากว่าตาขยิบ ความหมายตามราชบัณฑิตยสถาน หมายถึงคนที่ชอบพูดอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่ง และถ้าอธิบายตามบุคลิกท่าทาง ให้นึกถึงคนที่ปากพาเจรจาไปเรื่อย แต่ขยิบตาเพื่อให้พรรคพวกของตนเองไปทำเรื่องที่ไม่ตรงกับที่เจรจา ลักษณะเช่นนี้สามารถนำเอาไปเปรียบเทียบกับ ลักษณะนิสัยของคนที่ชอบแสดงออกมาว่าเป็นคนดี แต่ลับหลังแล้วก็ทำอะไรไม่แตกต่างจากคนที่พวกเขากล่าวหาว่าร้าย เพียงแต่ยังไม่มีใครจับได้ไล่ทัน ก็เลยยังคงมีพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อไป ยิ่งในโลกปัจจุบันที่ ทุกคนต่างมีโลกคู่ขนานในโซเชียลมีเดียเป็นของตนเอง เวลาเกิดดราม่า […]