ไลฟ์สไตล์

สุดยอดนักออกแบบแฟชั่น ‘ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen’

ประกาศแล้ว! ยอดเยี่ยมดีไซน์เนอร์แฟชั่นจากโครงงานการแข่งขันผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงประดิษฐ์ SACIT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” โดย สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (หน่วยงานมหาชน) หรือ สศท. ผู้ชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไปในแต่ละภูมิภาค ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายสมชัย ธงชัยสว่าง เจ้าของผลงาน Wabi Sabi, นายชนะจิตร หนูเดช เจ้าของผลงาน Paradise of the souther, นางสาวณัฐวิกา บุญอาจ เจ้าของผลงาน ออนซอน มยุรี / นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์ เจ้าของผลงาน […]