ไลฟ์สไตล์

ปรับภูมิทัศน์โฉมใหม่ “Pattaya New look” ตลอดทั้งแนวชายหาด

Campol Tanzaya ประธานสวนพฤกษชาติเขตร้อน Nonnucci พัทยา เยี่ยมชมพื้นที่เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของ Nonnucci Land and Garden Design Co., Ltd. ตามโครงการเพื่อปรับภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเลของพัทยา การออกแบบริมชายหาดของพัทยาเริ่มต้นโดยการสร้างโรงเรียนดุสิตทางเหนือของพัทยาให้ลึกยิ่งขึ้นหลังนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยามีแนวนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองพัทยาขึ้นใหม่ตลอดแนวชายหาดพัทยาระยะ ทางยาวรวมกว่า 2.7 กม. โดยPGSLOTทุ่มงบประมาณกว่า 166 ล้านบาทเศษ ในการว่าจ้าง “บ.นงนุชแลนด์แอนด์การ์เด้นดีไซน์” เข้ามาดำเนินการ ในช่วงระหว่างวันที่ 6 ส.ค.2564-3 พ.ค. 2566 รวมระยะเวลากว่า 820 วัน เพื่อปรับภาพลักษณ์ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในอนาคต นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่าโครงการนี้เป็นนโยบายของนายกเมืองพัทยาที่ต้องการให้มีการปรับภูมิทัศน์ชายหาดโฉมใหม่ หรือ Pattaya New look ตลอดทั้งแนวชายหาดตั้งแต่พัทยาเหนือจรดพัทยาใต้ โดยมีแผนจะทำการขยายผิวสล็อตเว็บตรงจราจรให้รถของประชาชนและนักท่องเทียวสามารถสัญจรและใช้เป็นที่จอดในการเดินทางมาพักผ่อนหรือท่องเที่ยวได้โดยสะดวก ทั้งนี้จะมีการตัดร่นแนวพื้นฟุตปาธเดิมออกในระยะ […]