ไลฟ์สไตล์

สุดล้ำ! AI ของ DeepMind พยากรณ์ฝนล่วงหน้าได้ 90 นาที

เว็บ MIT Technology Review กล่าวว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ก้าวล้ำถึงขนาดที่บริษัท DeepMind ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Alphabet Inc. ในกรุงลอนดอนของอังกฤษสามารถปรับปรุง AI ให้พยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้าได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและมีความแม่นยำสูงมาก ทั้งยังระบุระบุสภาพอากาศของพื้นที่ที่จำเพาะเจาะจงได้มากขึ้นด้วย DeepMind ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาสหราชอาณาจักร (Met Office) พัฒนาเครื่องมือเรียนรู้แบบอัตโนมัติ (deep-learning tool) ที่เรียกว่า แบบจำลองการก่อกำเนิดของน้ำฝนเชิงลึก (DGMR) ที่สามารถพยากรณ์อากาศภายใน 90 นาทีข้างหน้าได้อย่างแม่นยำ การพยากรณ์อากาศให้แม่นยำถือเป็นเรื่องยากมาก เนื่องจากG2GBETการคำนวณปริมาณน้ำในท้องฟ้า เวลาและสถานที่ที่ฝนจะตกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การก่อตัวของเมฆ และลม ซึ่งมีความซับซ้อนมาก การพยากรณ์อากาศที่ดีที่สุดในปัจจุบันใช้ระบบ Numerical Weather Prediction (NWP) ซึ่งเป็นการพยากรณ์อากาศที่ครอบคลุมพื้นที่ของลักษณะอากาศทั่วโลก แล้วก็คาดเดาได้ล่วงหน้าแบบเป็นวันหรืออาทิตย์ ทำให้แนวโน้มความเที่ยงตรงต่ำลงถึงแม้ว่าจะใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์สำหรับเพื่อการประเมินผลก็ตาม