ไลฟ์สไตล์

“Bike with Pride” สองล้อบนสายรุ้ง

ปี 2011-2014 ประธานเมืองอูเทเกลื่อนกลาดต์ ของเนเธอร์แลนด์ เริ่มส่งเสริมหลักการ “Utrecht-we all cycle!” เป็นแผนขับให้รถจักรยานเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเมือง โดยมีเป้าหมาย 3 เรื่อง คือ ลดความแออัด (การจราจร) ลดปัญหามลภาวะ และดีต่อร่างกาย รวมทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ด้วย การวางแผนของประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรป ไม่ใช่แค่วางแผน แต่ใช้แผนเป็นเข็มทิศในการทำงาน โดยหลังจากที่ผู้บริหารของเมืองมีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนแล้ว ก็เริ่มมีการพัฒนาเส้นทางจักรยานหลัก สร้างทางจักรยานทั้งบนดิน ใต้ดิน มีเลนลอยฟ้า ปรับปรุงป้ายจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน สร้างถนนสีเขียวเพื่อให้การปั่นจักรยานเป็นทั้งความรื่นรมย์และปลอดภัย มีที่จอดจักรยานในสถานีรถไฟ เพื่อการสัญจรต่อเนื่องระยะทางยาวๆ เฉพาะที่สถานีรถไฟกลางเมืองอูเทรกต์ได้ชื่อว่าเป็น ที่จอดรถจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุจักรยานได้มากกว่า 20,000 คัน เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้ระบบสมาร์ทพาร์ค ช่วยผู้ขับขี่ค้นหาจุดจอดเจอ มีทั้งที่จอดจักรยานธรรมดา และแบบพิเศษ เช่น จักรยานตอนยาวสองที่นั่ง […]