ไลฟ์สไตล์

‘HIIT’ หรือ ‘LISS’ เลือกออกกำลังกายแบบไหน ถึงเป้าหมายได้ดีกว่า

ผู้ที่คิดเริ่มออกกำลังกายไม่ว่าด้วยสิ่งที่ต้องการมีสุขภาพแข็งแรง หรือควบคุมน้ำหนัก แล้วทำการค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้จะพบว่ามีการกล่าวถึงออกกำลังกายใน 2 ลักษณะเป็น HIIT (High Intensity Interval Training) ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่มีลักษณะความเข้มข้นสูงในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้มีการเต้นของหัวใจสูงแล้วพักหรือลดระดับความเข้มข้นลงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนกลับมาออกกำลังแบบเข้มข้นสูงแล้วพักอีก โดยวนรอบลักษณะนี้ซ้ำไปจนครบระยะเวลาที่กำหนด อย่างการออกกำลังกายที่มีแรงต้านสูง 45 วินาทีแล้วพัก 15 วินาทีวนซ้ำจนครบ 10 นาที ส่วนอีกรูปแบบการออกกำลังกายคือ LISS (Low-Intensity Steady State) ซึ่งเป็นการออกกำลังที่มีความเข้มข้นต่ำคงที่ตลอดระยะเวลาของการออกกำลังกาย อย่างการเดิน จ็อกกิ้ง หรือขี่จักรยานในระดับความเร็วไม่มาก ซึ่งด้วยลักษณะการออกกำลังกายที่มีความแตกต่างกันนี้ อาจทำให้เกิดความสงสัยว่าควรจะเลือกออกกำลังกายแบบใดดี การให้คำตอบที่แน่นอนว่าการออกกำลังกายในลักษณะใดดีกว่ากันคงเป็นไปไม่ได้ เพราะไม่ว่าการออกกำลังกายแบบใดล้วนดีต่อสุขภาพทั้งนั้น เพียงแต่ว่าการออกกำลังกายแต่ละแบบจะเหมาะกับแต่ละคน และวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการจากการออกกำลังกายแตกต่างกัน มือใหม่เพิ่งเริ่มออกกำลังกาย หากเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มออกกำลังกาย หรือเคยออกกำลังกายมาก่อนแต่หยุดพักไปนานแล้วอยากกลับมาออกกำลังกายใหม่อีกครั้ง […]