ไลฟ์สไตล์

วิธีเลี้ยงลูกให้ “อีคิวสูง” มีความฉลาดทางอารมณ์ มีความสุขในชีวิต

ผู้ที่มี “ความฉลาดทางอารมณ์สูง” จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจตัวเองดี ทราบจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็มีความเข้าใจสำหรับการควบคุมรวมทั้งจัดแจงกับอารมณ์ตนได้ สามารถสำหรับเพื่อการปรับแก้ข้อขัดข้อง มองโลกในแง่ดีสามารถดึงดูดใจและก็ให้กำลังใจตัวเองทำจุดหมายในชีวิตที่วางไว้ได้เสร็จ E.Q. ย่อมาจาก Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ คนที่มีอีคิวดี คือ คนที่รู้จักและเข้าใจอารมณ์ตัวเอง รู้จักแยกแยะควบคุมอารมณ์ได้ และสามารถแสดงอารมณ์ได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและปรับตัวให้เข้ากับสังคมอย่างเหมาะสม ในช่วงไม่กี่ปีมานี้กระแสอีคิวกำลังมาแรงซึ่งอาจเป็นด้วยว่าภาพสะท้อนของผู้คนในสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลง เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมระบบของอีคิวจะเริ่มเสีย รัฐจึงควรหาปัจจัยเกื้อหนุนส่งเสริมสุขภาพทางจิตใจให้มากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าระยะ 10 ปีที่ผ่านมาสุขภาพจิตของคนเราเสื่อมลงมาก มีปริมาณคนไข้ทางจิตสูงขึ้น 1. ให้ความรัก เป็นข้อแรกที่สำคัญมาก และไม่เพียงแต่ให้ความรักเท่านั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องแสดงออกอย่างเหมาะสมอีกด้วย บางคนรักลูกแต่ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงความรักออกมาให้ลูกเห็นเลย กระนั้น การยิ้มให้ การสัมผัส การกอด โอบไหล่ ล้วนแล้วแต่เป็นภาษากายที่บ่งบอกถึงความรักของพ่อแม่ต่อลูกได้เป็นอย่างดี 2. ครอบครัวมีสุข การที่คุณพ่อ คุณแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมถึงมีทัศนคติ ความคิดเห็นในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนลูกไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกัน […]