ไลฟ์สไตล์

7 โรคกลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนโควิด

ถ้าหากติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโควิด 19 โดยตลอด คงพอรู้ว่ากรุ๊ปคนเสียชีวิตจากโรคนี้มีจำนวนมากที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ทำให้กระทรวงสาธารณสุขจำเป็นต้องเสนอแนะให้บุคคลที่อยู่ใน 7 โรคกรุ๊ปเสี่ยงเข้ารับการฉีดยาวัววิด 19 อย่างเร็ว เพื่อป้องกันอาการป่วยหนักและลดอัตราการเสียชีวิต ส่วนจะมีโรคอะไรบ้าง และทำไมทั้ง 7 โรคถึงมีความเสี่ยงสูงหากติดโควิด 19 มาทำความเข้าใจกัน 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง            ได้แก่ ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง เช่น โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง, โรคปอดอักเสบเรื้อรัง, โรคถุงลมโป่งพองเรื้อรัง, โรคซิสติกไฟโบรซิส รวมทั้งผู้ป่วยโรคหอบหืดระดับปานกลางถึงรุนแรง ทำไมถึงมีอาการรุนแรงเมื่อติดโควิด           เพราะเชื้อไวรัสโคโรนาจะเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบทางเดินหายใจและลงไปทำลายปอด ซึ่งจะทำให้เนื้อปอดได้รับความเสียหาย และเนื่องจากปอดทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอยู่แล้ว ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรังจะมีอาการรุนแรงขึ้นได้ เช่นเดียวกับโรคหอบหืดที่เชื้อจะทำให้อาการกำเริบและกระตุ้นให้อาการหนักขึ้น 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด           ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกกลุ่ม ไม่ว่าG2GBETจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ล้วนมีความเสี่ยงหากติดโควิด 19 ทำไมถึงมีอาการรุนแรงเมื่อติดโควิด […]