ไลฟ์สไตล์

ยาฆ่าพยาธิ “ไอเวอเมคติน” ที่ช่วยผู้ป่วย “โควิด-19” ได้

นอกจากยาฟาบิพิราเวียแล้ว ยาไอเวอร์เม็กตินอาจบรรเทาอาการในผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 คุณยังสามารถทำให้พวกเขาปลอดภัยและมีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ แต่อย่าซื้อหรือกินเอง แพทย์ของคุณควรพิจารณาสั่งจ่ายยาเท่านั้น นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพSLOTXOโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาฆ่าพยาธิไอเวอเมคติน (Ivermectin) เอาไว้ว่า มีงานวิจัยที่พบว่า ยาไอเวอเมคตินช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยโควิด-19 ให้ดีขึ้นได้ มีการนำมาใช้จริงกับคน ช่วยลดอัตราการตายของผู้ติดเชื้อ และช่วยให้ผู้ที่มีอาการหายได้เร็วขึ้น อีกทั้งตัวยายังหาได้ง่าย แต่ยังคงต้องระมัดระวังและอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ โดยยาไอเวอเมคติน ในมุมมองของแพทย์ศิริราชและจากนพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ได้กล่าวถึงสล็อตเว็บตรงงานวิจัยเกี่ยวกับตัวยาไอเวอเมคติน เอาไว้ว่า มีงานวิจัยอีกหลายการศึกษาของไอเวอเมคติน ที่พบว่ามีผลดีต่อการช่วยป้องกันเชื้อ ลดอาการเชื้อลงปอด และลดอัตราการตายได้ ซึ่งยังคงเป็นประโยชน์ต่อการใช้เพื่อป้องกันและรักษา นอกจากนี้ สรุปการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ไอเวอเมคติน ในผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วโลก มีการศึกษา 14 ฉบับพบว่ามีผลในการป้องกันการติดเชื้อได้  86% […]