ไลฟ์สไตล์

สมาร์ทฟาร์มวัวสาธิตแห่งแรกในจังหวัดสระบุรี

มาพูดถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นมของไทยกันดีกว่า แพทย์ต้องยอมรับสิ่งนี้ ยังมีพวกเรามากกว่าในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่เชี่ยวชาญด้านโคนม ยิ่งในยามใกล้เวลาเปิดเสรีการค้าไทย-ออสเตรเลีย ที่จะมีผลบังคับใช้ในปีนี้ และนิวซีแลนด์ จะมีผลบังคับใช้ในปี 2568 ดูเหมือนผลกระทบยิ่งบีบใกล้เข้ามาทุกขณะสล็อตเว็บตรงอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง ฉะนั้นการตั้งตาตั้งใจสู้ด้วยเทคโนโลยีPGSLOTสมัยใหม่อันมีประสิทธิภาพ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรไทย ย่อมดีกว่านั่งรอให้ผลกระทบมาเยือนอย่างเดียว โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai-Denmark Smart Dairy Farm) จึงเกิดขึ้นตามมติ ครม. เมื่อปี 2562 โดยอนุมัติงบประมาณให้องค์การสล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ยืมเงินจำนวน 51.7 ล้านบาท ลงทุนจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ขณะนี้โครงการก้าวหน้าเป็นลำดับ จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ อ.ส.ค.จะซื้อแม่โคไม่น้อยกว่า 100 ตัวเข้าสู่ฟาร์ม เพื่อผลักดันเป็นฟาร์มสาธิต ถือเป็นฟาร์มสาธิตนำร่องแห่งแรกของประเทศ […]