ยูเนสโกยก‘ดอยเชียงดาว’ พื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลก
ไลฟ์สไตล์

ยูเนสโกยก‘ดอยเชียงดาว’ พื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลก

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเมื่อผลการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในการประชุมคณะกรรมการสภาประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยโครงการด้านมนุษย์และชีวมณฑล ครั้งที่ 33 ที่เมืองอาบูจา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย G2GBET มีมติให้ขึ้นพื้นที่ดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 เวลา 13.00 น. ตรงกับเวลา 19.30 น. ในประเทศไทย ภายหลังการประกาศของยูเนสโก นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถ้อยคำแถลงความยินดีใน ครั้งนี้ ว่า นับเป็นเวลา 45 ปีที่ประเทศไทยมีส่วนร่วมในโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของยูเนสโก พื้นที่สงวนชีวมณฑลได้พัฒนาคุณค่าของการเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาวิจัยสู่พื้นที่แห่งการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดเวลา ที่มีระบบนิเวศบนบก […]