ไลฟ์สไตล์

พระราหูเหยียบโควิดวัดโล่ห์สุทธาวาส กุศโลบายสู้ภัยโรคระบาด

เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กวาดไปทั่วโลกโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือสัญชาติ แม้แต่วัดที่สมาชิกในครอบครัวได้รับผลกระทบก็ยังไม่ได้เดินทางหรือความสำเร็จใดๆกราบไหว้พระแม้จะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธก็ตาม แต่ที่วัดโล่ห์สุทธาวาส ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง ซึ่งนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์หวงพ่อโต ปางจับยามสามตาที่เป็น 1 เดียวในโลกแล้ว ที่นี่ยังมี พระราหูเหยียบโควิด-19 ที่เป็นรูปปั้นจำลองตั้งเด่นอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถสองชั้นอีกด้วย พระราหูเหยียบโควิด-19 มีความสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งอยู่บนฐานอย่างสวยงาม เป็นรูปปั้นพระราหูกำลังอมพระจันทร์ แต่ที่แปลกกว่าพระราหูที่อื่นก็คือที่เท้าทั้งสองข้างเหยียบรูปปั้นจำลองจองไวรัสโคโรน่า 2019 เอาไว้ ซึ่งตามตำนานพระราหูเป็นอสูรและเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งตามคติของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ มีคติความเชื่อว่าช่วยป้องกันภัยต่างๆ เมื่อยามPGSLOTดวงชะตาตก ช่วยพยุงให้ดวงชะตาดีขึ้นดังเดิม การสร้างพระราหูเหยียบโควิด-19 ก็เป็นกุศโลบายในการให้กำลังใจกับผู้ที่มากราบไหว้ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 นายสิทธิพร สิทธิพงษ์พานิช ไวยาวัจกรวัดโล่สุทธาวาส เปิดเผยว่า หลังเกิดวิกฤติโควิด-19 ตั้งแจ่เมื่อปีที่ผ่านมาทางวัดของเราได้สล็อตเว็บใหญ่พยายามออกช่วยเหลือญาติโยมด้วยการนำอาหาร น้ำดื่มไปมอบให้กับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ด่านหน้าอยู่ตลิอดเวลาเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันละกันในยามที่ลำบาก แม้ทางวัดก็ลำบากเช่นเดียวกันเพราะตอนนี้ก็ไม่มีญาติโยมมาทำบุญที่วัด ในส่วนของพระราหูเหยียบโควิด […]