ไลฟ์สไตล์

เมื่อไหร่ควรทดสอบ “ผื่นภูมิแพ้” ให้ลูกดี?

“โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง” เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่พบบ่อยในวัยเด็ก มีลักษณะสำคัญหมายถึงมีลักษณะอาการคันมากมาย ผิวหนังแห้งอักเสบ และก็มีการกำเริบเสิบสานเป็นช่วงๆ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังมีอะไรบ้าง? ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้ แบ่งออกเป็นปัจจัยภายใน และXOSLOTปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน เช่น พันธุกรรม ความผิดปกติของผิวหนัง ความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สารก่อภูมิแพ้ในอาการ สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ เชื้อจุลชีพ สารก่อระคายเคือง อาการของโรคผื่นแพ้ผิวหนังที่คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกต สำหรับเด็กที่มีอาการของโรคผื่นแพ้ผิวหนัง เด็กจะมีผื่นแดงคันโดยเฉพาะตำแหน่งที่มีการอับชื้น เช่น ข้อพับแขนขา และแก้ม  ซึ่งถ้าเกามากอาจจะมีการติดเชื้อมีน้ำเหลืองแฉะๆ เกาะติดบนแผลรวมด้วยได้ วิธีการตรวจวินิจฉัยเมื่อเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง สำหรับโรคนี้ไม่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเพาะ แต่การตรวจเพื่อหาว่าผู้ป่วยแพ้สารใดหรือหาปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้โรคกำเริบ มีประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีประโยชน์ ได้แก่ การทดสอบทางผิวหนัง (skin prick test) การเจาะเลือดตรวจ จำเป็นไหมต้องทำการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง การนำน้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆ […]