ไลฟ์สไตล์

การเตรียมตัวก่อนได้รับการฉีดวัคซีน 10 ขั้นตอน

การเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี และผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ช่วยรับการฉีดวัคซีน ทำความเข้าใจผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีนและวางแผนเพื่อความอยู่รอดของคุณ หากคุณกำลังวางแผนที่จะรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 คุณต้องเตรียม: 1. โหลดแอปฯ “หมอพร้อม” เพื่อติดตามนัดหมาย การนัดหมายคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 จะระบุวันที่ เวลาสล็อตออนไลน์ และสถานที่ฉีดอยู่ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” โดยกระทรวงสาธารณสุขจะใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลของผู้ถือบัตรเชื่อมโยงข้อมูลทั่วประเทศ ทำให้ผู้เข้ารับวัคซีนสะดวกที่จะตรวจสอบการฉีดวัคซีนของตนเอง เพื่อใช้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคจังหวัดต่างๆ ที่เดินทางเข้าออกได้ รวมถึงการติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน ที่จะได้รับแบบประเมินอาการหลังฉีด และคำแนะนำอื่นๆ หลังฉีดวัคซีน เพื่อให้ผู้เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ได้ทราบข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุข 2. ทำความเข้าใจขั้นตอนการฉีดวัคซีน ทุกสถานที่จัดฉีดวัคซีนโควิด-19 จะมีจุดลงทะเบียน จุดคัดสล็อตเว็บใหญ่กรอง จุดฉีดวัคซีน และที่สำคัญจะมีจุดพักคอย 30 นาที และหากมีอาการฉุกเฉิน จะได้รับการส่งต่อรักษา แต่หากผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเดินทางกลับบ้านแล้วมีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน […]