ไลฟ์สไตล์

โครงการบ้านพักคนชราอัจฉริยะของประเทศจีน

เกือบทุกประเทศกำลังเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุ ปีนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ที่ประชากรสูงอายุมีสัดส่วน 20% ของประชากรในประเทศ ในวันเสาร์ที่เงียบสงบ วันนี้ฉันมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตอบกลับสังคมผู้สูงวัยของจีนมาแชร์เล่าสู่กันฟัง เป็นเรื่องราวที่ ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนXO SLOT ได้พูดคุยในรายการ “มองจีนมุมใหม่” ทางไทยพีบีเอส พอดแคสต์ ในหัวข้อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุของจีน ปัจจุบันจีนมีประชากร 1,400 ล้านคน เป็นผู้สูงวัยประมาณ 250 PGSLOTล้านคน ถ้าคนวัยทำงาน (ลูก) 1 คนต้องดูแลผู้สูงวัย (พ่อแม่) 2 คน เท่ากับต้องเสียแรงงานในระบบไปถึง 125 ล้านคน จีนจึงเริ่มเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริม เพื่อไม่ให้สูญเสียประสิทธิภาพของคนวัยทำงาน ปัญหาโครงสร้างประชากรของจีนเป็นผลมาจากนโยบายลูกคนเดียว แม้ต่อมาจะขยายให้มีลูกได้ 2 คน แต่ประชากรวัยทำงานก็ยังเพิ่มจำนวนได้ไม่ทันประชากรผู้สูงอายุ กระทั่งเมื่อต้นเดือน […]