ไลฟ์สไตล์

“โรคอุจจาระร่วง” โรคที่มากับน้ำท่วม

ข้อมูลโดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค บอกว่า ตอนนี้มีฝนตกโดยตลอดในหลายพื้นที่ บางพื้นที่ตกหนัก กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดน้ำหลากขัง หรือกำเนิดน้ำป่าไหลหลั่ง ขอให้สามัญชนระแวดระวังโรคที่มากับอุทกภัย คือ โรคอุจจาระร่วง โรคติดต่อที่เกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน อาการของโรคอุจจาระร่วง ถ่ายอุจจาระเหลวอย่างน้อย 3 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายเป็นน้ำอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถ่ายมีมูกเลือดหรือมูกปนเลือด อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน แต่หากมีอาการรุนแรง ถ่ายเป็นน้ำคล้ายน้ำซาวข้าว คราวละมาก ๆ ผู้ป่วยจะสูญเสียน้ำและเกลือแร่ เกิดภาวะขาดน้ำเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องระวังอาจจะมีอาการรุนแรงได้ “ช่วงที่น้ำท่วม ขอให้ประชาชนยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” เพิ่มความระมัดระวังด้วยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ใหม่ ร้อน ๆ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีแมลงวันตอม ดื่มน้ำสะอาด เช่น […]