ไลฟ์สไตล์

การให้นมลูกท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19

ยูนิเซฟสนับสนุนให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกปีในช่วงสัปดาห์นมแม่โลก ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 7 สิงหาคม พร้อมดูแลความสะอาดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วงการระบาดของ COVID-19 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและปกป้องลูกน้อยของคุณจากการติดเชื้อและโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่า COVID-19 สามารถติดต่อผ่านทางน้ำนมแม่ได้ องค์การอนามัยโลก และ ยูนิเซฟ จึงแนะนำให้แม่ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถให้นมจากเต้าและโอบกอดแนบเนื้อได้แม้ว่าแม่จะติดเชื้อโควิด-19 หรือมีความเสี่ยงสูงก็ตาม อย่างไรก็ดี แม่ควรรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เช่น ใส่หน้ากากอนามัยขณะให้นมลูก ล้างมือด้วยสบู่ก่อนและหลังสัมผัสลูก ตลอดจนหมั่นทำความสะอาดพื้นผิวที่แม่สัมผัสบ่อยๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และจากการศึกษาต่างๆพบว่า ประโยชน์ของนมแม่มีมากกว่าความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปสู่ลูก อีกทั้งแอนติบอดีในนมแม่ยังอาจช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อหากทารกได้รับเชื้อโควิด-19 นางคยองซัน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการช่วยให้ทารกเติบโตอย่างแข็งแรงโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 […]