ไลฟ์สไตล์

วิธีดูแลลูกบ้านให้ปลอดภัยจากโควิด-19ศูนย์ชุมชน

ผู้ป่วยโคโรนา 19 รายที่ระบุตัวผ่านโรงพยาบาล ผู้อยู่อาศัย ศูนย์ชุมชน ฯลฯ จะต้องแยกอย่างระมัดระวังจากกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะการขยายตัวของเมืองที่ธุรกิจต้องเผชิญ เสาหลักของสังคมพึ่งพาสังคม เตรียมรับมือโควิดได้จากทุกที่ด้วยวิธีการด้านล่าง วิธีดูแลลูกบ้านให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ก่อนกลายเป็น โควิด-19 เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ หากในพื้นที่ชุมชนมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ควรใช้ข้อมูลจากภาครัฐและสถานพยาบาลมาติดประกาศ และหากมีลูกบ้านเป็นชาวต่างชาติก็ต้องทำป้ายประกาศเป็นภาษาอื่นด้วย นิติบุคคลควรศึกษาวิธีการดูแลคนในชุมชนเบื้องต้น เพื่อซ้อมรับมือกับเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจพบลูกบ้านติดโควิด-19 ดังนี้   ตรวจสอบลูกบ้าน และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน นิติบุคคลควรตรวจสอบลูกบ้านในพื้นที่ ด้วยช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แบบสอบถามกระดาษ หรือแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อทราบจำนวนผู้พักอาศัยในชุมชนอย่างคร่าวๆ เพื่อประเมินการจัดการตามความรุนแรงของการระบาดในลำดับถัดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันจากสถานพยาบาลแล้ว ก็ควรเปิดช่องทางให้ลูกบ้านได้แจ้งมายังนิติบุคคลด้วย ตัวอย่างข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ   ผู้ติดเชื้อมีความรุนแรงของอาการเป็นอย่างไร […]