ไลฟ์สไตล์

วิธีเตรียมตัวขึ้นเครื่องบิน ในยุคโควิด-19

ในช่วงที่โควิด-19 ยังระบาด การเตรียมตัวและดูแลตัวเองระหว่างเดินทางด้วยเครื่องบินจึงเปลี่ยนไปเล็กน้อย อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินxo168 ในยุคโควิด-19 เอาไว้ดังนี้ วิธีเตรียมตัวขึ้นเครื่องบิน ในยุคโควิด-19 ตรวจสอบข้อมูลและมาตรการการเดินทางเข้าแต่ละจังหวัดอย่างละเอียด ในกรณีเดินทางไปต่างประเทศควรตรวจสอบข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ ก่อนเดินทาง เตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทาง เช่น ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยที่กระชับกับใบหน้าตลอดเวลา รวมทั้งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตรตลอดเวลาที่อยู่ในสนามบิน เช็คอินล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล ขณะอยู่บนเครื่องบิน ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากเดินทางระยะสั้น หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ตามนโยบายสายการบิน หากการเดินทางใช้ระยะเวลานาน เช่น ไปต่างประเทศ […]