ไลฟ์สไตล์

“ฆ่าตัวตาย” (Suicide) บาดแผลที่รอการ..เยียวยา

มี “การเสียชีวิต” อื่นๆ นอกเหนือจากผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 ระหว่าง 10 ถึง 100 คน หรือมากกว่า 200 คนในไม่กี่วัน นี้ไม่ค่อยประกาศ แต่เช่นเดียวกับจำนวนผู้เสียชีวิต ตัวเลขยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฆ่าตัวตาย … !! นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้ข้อมูลว่า รายงานสถานการณ์การฆ่าตัวตายทั่วโลกขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ทุกๆ 40 วินาที จะมีคน 1 คนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย และการฆ่าตัวตายยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของวัยรุ่น อายุ 15-29 ปีมากที่สุด รองจากอุบัติเหตุบนท้องถนน แม้ว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หลายประเทศทั่วโลกจะเพิ่มมาตรการ และนโยบายป้องกันการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นแล้วก็ตาม คุณหมอจุมภฏ มองว่า การฆ่าตัวตายเป็นปัญหาใหญ่ไม่ต่างจากปัญหาสุขภาพอื่นๆ และต้องการการจัดการที่เป็นระบบ การให้ความรู้ การสื่อสารเชิงบวก และอีกหลายกลยุทธ์ที่ต้องถูกนำมาใช้ เพื่อนำไปสู่SLOTXOการแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง […]