ไลฟ์สไตล์

เรื่องราวประวัติที่มาวันลอยกระทง 5 ตำนานตามความเชื่อ

ประเพณีลอยกระทงเป็นความเชื่อโบราณที่มีหลายตำนาน วันประเพณีลอยกระทงจัดอยู่ในตอนเทศกาลทอดกฐินในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติ บางพื้นที่รวมอยู่สำหรับในการฉลองวันออกพรรษาพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญ ทำทาน ลอยกระทง หรือลอยประทีปตามประเพณีท้องถิ่น วันนี้ไทยรัฐออนไลน์พาคุณมาย้อนรอยดูประวัติและที่มาวันลอยกระทง รวมถึงกิจกรรมและความสำคัญต่างๆ 5 ตำนาน ประวัติวันลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทงเล่ากันเป็นตำนานและความเชื่อ รวมถึงมีบันทึกอยู่ในslotxo 888บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในหนังสือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมสรุปตำนานวันลอยกระทงไว้ 5 เรื่อง ดังนี้ ตำนานที่ 1 ประวัติวันลอยกระทงว่าเป็นการบูชาพระพุทธบาท ตำนานวันลอยกระทงที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพญานาคและรอยพระพุทธบาทนั้น มาจากพุทธชาดก เรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ใต้ต้นโพธิ์ใกล้แม่น้ำเนรัญชรา นางสุชาดาผู้เป็นอุบาสิกาได้ถวายข้าวมธุปายาสด้วยถาดทอง วันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าเสวยหมดแล้วจึงนำถาดมาลอยน้ำ โดยตั้งสัตยาธิษฐานว่าหากวันใดจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ ขอให้ถาดนี้ลอยทวนน้ำ ปรากฏว่าถาดนี้ลอยทวนน้ำไปจนถึงสะดือทะเล จมถูกหางของพญานาคผู้รักษาบาดาล พญานาคจึงขึ้นมาหาพระพุทธเจ้าและขอให้พระองค์ทรงประทับรอยพระบาทไว้บนฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เพื่อให้พวกตนได้ขึ้นมาถวายสักการะ หลังจากนั้นสาวใช้ของนางสุชาดาได้พบเห็นจึงไปบอกนางสุชาดา […]