ไลฟ์สไตล์

5 วิธี ดูแลจิตใจตัวเองให้มีความสุขหลังเกษียณ

มาถึงวันนี้กลุ่มของผู้คนที่อายุ 60 ปีขึ้นไปบางทีอาจเกษียณราชการได้ราวๆ 2 อาทิตย์แล้ว และก็บางทีอาจยังไม่คุ้นชิน รู้สึกเคว้งกับการที่ไม่ต้องไปดำเนินงานแล้ว ทำให้ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยบางครั้งก็อาจจะยังปรับพฤติกรรมไม่ทัน “กรมสุขภาพจิต” ได้แนะแนวทางวิธีรับมือในเรื่องนี้ไว้ ด้วย วิธี 5 ก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลังวัยเกษียณมีอะไรบ้าง 1. บทบาทและหน้าที่ทางสังคม บทบาทและหน้าที่ในการทำงานนั้นจะหายไป สิ่งนี้ต้องอาศัยการปรับตัวกับบทบาทและหน้าที่ใหม่ หากไม่ได้วางแผนหรือมีบทบาทใหม่รองรับ อาจทำให้รู้สึกอ้างว้าง ขาดเป้าหมาย ขาดการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง 2. สภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลง ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายตนเองเพราะเมื่อถึงวัยเกษียณ นั่นหมายถึงว่า เราได้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ฉะนั้นต้องหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพตนเองให้มากขึ้น 3. การเข้าสังคม การเข้าสังคมกับเพื่อนร่วมงานนั้นน้อยลง อาจทำG2GBETให้รู้สึกเหงา อ้างว้าง ถ้าหากกลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่เป็นเพื่อนร่วมงาน 4. การเงิน การใช้เงินหลังเกษียณอาจมีปัญหา หากไม่มีการวางแผนการใช้เงินก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ เพราะเมื่อถึงวัยเกษียณแล้วรายได้หลักจากการทำงานนั้นจะหายไป อาจได้เงินจากการเกษียณมาก้อนหนึ่งหรือได้เป็นเงินบำนาญ แต่ก็ต้องวางแผนการการออมเงินก่อนวัยเกษียณและวางแผนการประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายทั่วไป และการเข้าสังคม […]