นักวิทยาศาสตร์ค้นพบกลไก “ถ่ายโอนความทรงจำ” ในหนอนตัวกลมที่ต่างสายเลือดกัน
ไลฟ์สไตล์

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบกลไก “ถ่ายโอนความทรงจำ” ในหนอนตัวกลม

ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันในสหรัฐฯ ได้ค้นพบกลไกพื้นฐานที่ทำให้หนอนตัวกลมขนาดจิ๋ว C.elegans ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้มาและจดจำเอาไว้ ให้แก่เพื่อน ๆ ต่างสายเลือดของมันได้  XOSLOT อันที่จริงหนอนขนาดจิ๋วซึ่งตัวเล็กเพียง 1 มิลลิเมตร ไม่อาจใช้ภาษาหรือวิธีอื่น ๆ สื่อสารเรื่องราว รวมทั้งถ่ายทอดความทรงจำผ่านการบอกเล่าได้ แต่ก่อนหน้านี้นักวิจัยทีมเดียวกันกลับพบว่า แม่หนอนสามารถถ่ายโอนประสบการณ์ที่ตนเองป่วยเพราะกินแบคทีเรียก่อโรค P. aeruginosa ไปยังลูกหลานได้ถึง 4 ชั่วรุ่น ผ่านการถ่ายทอดชิ้นส่วน RNA ของแบคทีเรียนั้นไปยังเซลล์สืบพันธุ์ ทำให้ลูกหลานที่เกิดมามีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงแบคทีเรียชนิดดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ในการศึกษาครั้งล่าสุดนี้ ทีมวิจัยของพรินซ์ตันพบว่าหนอนตัวกลม C.elegans ยังสามารถถ่ายโอนความทรงจำในสิ่งที่เรียนรู้มาให้กับเพื่อน ๆ ต่างสายเลือด ที่ไม่ใช่ลูกหลานของมันได้อีกด้วย ซึ่งเท่ากับเป็นการเตือนภัยให้พวกเดียวกันรู้จักหลีกเลี่ยงเชื้อก่อโรค แม้แบคทีเรียนั้นจะมีรูปร่างดูเหมือนอาหารอันโอชะก็ตาม […]