ไลฟ์สไตล์

5 กิจกรรมเริ่มต้นสร้างความสุขในครอบครัว

รากฐานของการกระทำต่างๆของคนเรานั้น โดยมากแล้วเริ่มมาจากในบ้าน หรือก็คือสถาบันครอบครัวนี่เองที่เป็นเบ้าหลอมให้กับสมาชิก ครอบครัวที่ดีสุขสบาย ทุกคนรักใคร่กันอบอุ่น เป็นส่วนสำคัญในการหล่อหลอมบุคลากรที่มีคุณภาพคนหนึ่งออกไปสู่สังคม ทั้งยังมีส่วนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทั้งกับตัวสมาชิกเองและคนอื่น ๆ ในสังคมที่สมาชิกในครอบครัวไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย การเลี้ยงดูที่ดีมีคุณภาพจากในครอบครัว สมาชิกคนนั้น ๆ จะมีแนวโน้มไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นในสังคมน้อยลง ในช่วงที่โควิด-19 ระบาดมานานร่วม 2 ปีนี้ แม้เราทั้งหลายจะได้อยู่บ้านกับคนในครอบครัวมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเรารักคนในบ้านมากขึ้น เอาเข้าจริงช่วงที่เราอยู่บ้านกันนานขึ้นนี้ เราได้ทำกิจกรรมอะไรกับคนในครอบครัวมากขึ้นบ้างหรือเปล่า ได้ทำกิจกรรมที่เป็นการสานสัมพันธ์ เติมความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่นให้กันและกันบ้างหรือเปล่า ทั้งที่อยู่ใต้ชายคาเดียวกัน ถึงตัวเราจะอยู่ใกล้กัน แต่ใจนั้นห่างไกลกันมานานแค่ไหนแล้ว ครอบครัวยังเป็นที่ที่สามารถปลอบประโลมใจเราได้เสมอเพียงแค่เราหันไปหา หากตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ใครไม่เคยเติมความสุขกับคนในครอบครัวเลย เพียงแต่อยู่ด้วยกันไปวัน ๆ ตามความเคยชิน Tonkit360 อยากชวนให้มาเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในครอบครัวผ่าน […]

ไลฟ์สไตล์

กระชับมิตรเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวใน 3 เทคนิค

COVID-19 บันทึกจำนวนการหย่าร้างและความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น เสนอความรักโดยใช้สามเทคนิคเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในครอบครัวในสถานการณ์โควิด-19 หลายคนอาจมองว่า ช่วงโควิด-19 เป็นช่วงG2GBETเวลาดีที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่บ้านและใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้น แต่ความจริงที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสนี้ กลับสร้างสถิติอันน่ากลัว ปรากฎว่ามีอัตราการหย่าร้างสูงขึ้นและมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นด้วย 1.ใช้ I-Message แทน You-Message I-Message คือการสื่อสารความรู้สึกและความต้องการของตัวเองSLOTXOโดยตรง หลีกเลี่ยงการพูดถึงผู้ฟัง ส่วน You-Message คือการกล่าวถึงการกระทำของคู่สนทนา ซึ่งการสื่อสารลักษณะนี้อาจทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกว่ากำลังถูกตำหนิอยู่และนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งได้ 2.หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดดูถูกซึ่งกันและกัน ไม่มีใครชอบการโดนดูถูก แต่หลายครั้งที่เราเผลอพูดดูถูกคนใกล้ตัวโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็นการพูดโดยไม่ให้เกียรติ ประชดประชัน หรือการแสดงสีหน้าสล็อตเว็บตรงท่าทางต่างๆ ที่สร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับคู่สนทนา ซึ่งการทำกิริยาแบบนี้บ่อยครั้ง อาจนำไปสู่ความร้าวฉานภายในครอบครัวได้ ในช่วงนี้ที่หลายคนต้องกักตัวอยู่ในบ้าน ถ้าบังเอิญเห็นลูกหลานนั่งนิ่งๆ อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ก็อย่าเพิ่งไปตัดสินและพูดกับพวกเขาว่า ‘วันๆ เอาแต่มองจอ ไม่รู้จักทำอะไรที่มีประโยชน์บ้างเลยหรือไง’ เพราะอันที่จริง […]