ไลฟ์สไตล์

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ปี2564

กรมขนส่งมีแผนจะเริ่มตรวจสอบใบขับขี่ที่กรมการขนส่งและศูนย์ทดสอบต่างๆ จนกว่าจะมีการแพร่กระจายของ COVID-19 มันถูกแบ่งออกเป็นข้อเขียนและการทดลอง และในปี 2021 “การทดสอบใบขับขี่” และ “การทดสอบใบขับขี่” จะไม่เหมือนกัน โดยข้อสอบใบขับขี่จะเป็นการสอบเพื่อทำใบขับขี่ใหม่ มีจำนวน 50 ข้อ ส่วนข้อสอบอบรมใบขับขี่จะเป็นการสอบต่ออายุสล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ใบอนุญาตขับขี่มี 3 ข้อ ให้ทำระหว่างก่อนและหลังอบรม 1 ชั่วโมง แนวข้อสอบใบขับขี่ 50 ข้อ ประกอบด้วย 1. เอกสารประจำตัวของผู้ขับรถยนต์ที่ต้องใช้ควบคู่กับใบขับขี่ คือ สำเนาทะเบียนภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ (หรือเรียกสั้นๆ ว่า สำเนาทะเบียนรถ) รถยนต์ที่นำมาใช้บนท้องถนนควรมีสำเนาทะเบียนรถติดไว้ เพื่อป้องกันการโจรกรรม และการติดตามตัวเจ้าของรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 2. ความผิดเมื่อกระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบก เมื่อได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงาน ต้องชำระค่าปรับภายใน 7 วัน 3. เมื่อใบขับขี่หมดอายุ จะต้องยื่นคำร้องขอทำใหม่ใน […]