ไลฟ์สไตล์

ผลโพลแนะรัฐบาลอนุรักษ์ขนมไทย มีประวัติยาวนาน เป็นเอกลักษณ์

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสอบถามความคิดเห็นของพสกนิกรประมือณี “ขนมไทยโบราณกับชาวไทย” กลุ่มของตัวอย่างปริมาณ 1,367 คน ตรวจระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน2564 พบว่าคนไทยมองว่าขนมไทยมีประวัติยาวนาน เป็นเอกลักษณ์ของไทย ร้อยละ 86.16 และค่อนข้างชอบขนมไทย ร้อยละ 42.34 ส่วนใหญ่รับประทานนานๆครั้ง ร้อยละ 45.65 และจ่ายเงินในการซื้อขนมไทยน้อยกว่า 100 บาทต่อครั้ง ร้อยละ 53.61 โดยขนมไทยที่ชอบมากที่สุด คือ ข้าวต้มมัด ร้อยละ 53.59 รองลงมาคือ ขนมครก ร้อยละ 49.56 ส่วนขนมที่อยากเรียนทำมากที่สุด คือทองหยอด ร้อยละ 22.89 รองลงมาคือทองหยิบ ร้อยละ 21.76 หากมีขนมไทยเพื่อสุขภาพก็มีความสนใจ ร้อยละ 87.17 ทั้งนี้ […]

ไลฟ์สไตล์

ความนิยมในต่างประเทศของขนมไทย จนหลายคนรู้จักกันมากขึ้น

ขนมไทยเป็นที่นิยมในหลายประเทศ แฟรนไชส์ขาย หลายคนรู้จักแต่ชื่อไทย แต่ฉันไม่รู้จะอธิบายเรื่องนี้กับผู้ซื้อต่างชาติอย่างไร ตัวอย่างเช่น คำภาษาอังกฤษ tarotaro คือ เผือกผัดผักรวม ‘มันสำปะหลังเชื่อม’ man sampalang cheaum สล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์คือ candied-cassava ยังมีอีกครับ ขนมที่ดังก็คือ ‘กล้วยไข่เชื่อม’ kluay khai cheaum XO SLOTคือ candied-khai banana ‘กล้วยน้ำว้าเชื่อม’ kluay naam waa cheaum คือ candied-nam wa banana เคยเห็นนักท่องเที่ยวแวะที่เพชรบุรี และทาน kanom maw kaeng ‘ขนมหม้อแกง’ ซึ่งภาษาอังกฤษคือ mung […]