ไลฟ์สไตล์

10 การละเล่นไทย มีอะไรบ้าง ที่เด็กๆ ควรรู้จัก

การละเล่นไทยเป็นกิจกรรมนันทนาการที่มีมาอย่างช้านาน ในอดีตกาลเป็นเกมการละเล่นที่เล่นกันในกลุ่มเด็กๆในบ้านใกล้เรือนเคียงเรือนเดียวกัน แต่ว่าเวลานี้มีบางการละเล่นไทยที่ใส่อยู่ในวิชาพลศึกษา เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักการละเล่น 4 ภาค และได้จัดเป็นการแข่งขันกีฬาสีในโรงเรียน เพื่อเสริมความสามัคคีให้กับเด็กๆ ในชั้นเรียน มาดูกันว่า 12 การละเล่นไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ มีอะไรบ้าง รู้จัก 12 การละเล่นไทย 4 ภาค มีอะไรบ้าง 1. วิ่งเปี้ยว วิ่งเปี้ยว เป็นการละเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กวัยประถมขึ้นไป โดยใช้เสาปักหลัก กับ ผ้า 2 ผืน (คนละสีกัน) เป็นอุปกรณ์ มีวิธีการเล่น ดังนี้ 1.1) แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ทีมเท่าๆ กัน […]