ไลฟ์สไตล์

ภูเก็ตแชนด์บอกซ์ 1 เดือน เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติ

กระทรวงการท่องเที่ยวประกาศว่า Phuket Chandbox ดึงดูดชาวต่างชาติ 14,000 คนในเดือนแรก โดยมีรายได้ทางเศรษฐกิจรวมกัน 1.925 พันล้านดอลลาร์และรายได้จากภาษีของประเทศ 87 ล้านบาท  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวสล็อตเว็บตรงและกีฬา เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานโครงการภูเก็ตแชนด์บอกซ์ในช่วง 1 เดือนแรกที่ผ่านมา (1-31 กรกฎาคม 2564) มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้มมารวม 14,055 คน มียอดการจองโรงแรม ห้องพักทั้งหมด 190,843 คืน (room night) มีเกิดเงินหมุนเวียนที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อระบบเศรษฐกิจรวม 1,925 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1. รายได้ที่เกิดจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง 829 ล้านบาท 2. เงินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายของSLOTXOนักท่องเที่ยวก่อให้เกิดมูลค่าของการผลิตสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อเนื่องในห่วงโซ่อุปทาน หรือ GDP […]