ไลฟ์สไตล์

ข้อปฏิบัติ 10 ประการ ป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19

CDC ทบทวนคำแนะนำ 10 ข้อสำหรับแต่ละครัวเรือน เข้าสู่ระบบศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข นี่คือ 10 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 ที่บ้าน ล้างมือฟอกสบู่นานไม่น้อยกว่า 20 วินาที ไม่สัมผัสสัตว์เลี้ยง หรือคนในPGSLOTบ้านก่อนอาบน้ำ เผยขณะนี้เชื้อไวรัสโควิด-19 มีการแพร่กระจายในวงกว้าง อาจทำให้ติดเชื้อได้ง่าย ทั้งนี้ จากการสอบสวนโรคในผู้ที่ติดเชื้อ มีข้อสังเกตพบว่า ผู้ติดเชื้อไม่สามารถระบุพิกัดหรือแหล่งของการติดเชื้อเหมือนที่ผ่านมาได้ ดังนั้น กรมควบคุมโรค จึงมุ่งเน้นที่การป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโควิดเข้าสู่บ้านเรือนที่พักอาศัยทุกประเภทให้ได้มากที่สุด เพื่อให้บ้านหรือที่พักเป็นพื้นที่ปลอดภัย ปลอดเชื้อ จึงสล็อตเว็บใหญ่ขอแนะแนวทางปฏิบัติ 10 ประการ เพื่อให้ประชาชนนำไปปฏิบัติทันทีหลังจากออกไปทำกิจกรรมหรือทำธุระนอกบ้าน เนื่องจากขณะอยู่นอกบ้านอาจสัมผัสเชื้อโรคโควิด-19 และนำเชื้อเข้ามาสู่ในบ้านหรือที่พักอาศัยโดยไม่รู้ตัว โดยขอให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1.ทำความสะอาดรถยนต์ทุกครั้งหลังใช้งาน โดยใช้น้ำผสมผงซักฟอกทั่วไปหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เช็ดทำความสะอาดที่ปิดเปิดประตูรถและห้องโดยสารภายในเช่น เบาะที่นั่ง พวงมาลัย ปุ่มเปิด-ปิดแอร์ วิทยุ เป็นต้น 2.เก็บรองเท้าไว้นอกบ้าน นอกห้อง 3.ถอดหน้ากากอนามัยใส่ถุงให้มิดชิด และทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดแยกเฉพาะ 4.เช็ดทำความสะอาดกระเป๋า […]