Home Isolation วิธีแยกกักตัวที่บ้าน สำหรับคนอาการสีเขียว

การสัมผัสกับประชากรที่มีความเสี่ยงสูงสามารถช่วยผู้ป่วยหรือผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ด้วยโรค Green’s การติดเชื้อสามารถแพร่กระจายได้ และคุณสามารถเข้ารับการกักกันเพื่อแยกตนเองได้ กฎต่อไปนี้ใช้กับการกักกันที่บ้าน

การเช็กอาการตัวเอง ว่าเป็นไข้หวัดปกติ หรือโรคโควิด (Covid-19) แล้วอาการหนักเบาแค่ไหนถึงกักตัว Home Isolation ได้

เบื้องต้นการแยกอาการของโรคโควิด (Covid-19) กับไข้หวัดโดยทั่วไป จะแยกได้ไม่ชัดเจน เนื่องจากอาการจะมีความคล้ายคลึงกันมาก โดยผู้ป่วยอาจจะมีไข้สูง ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว

กลุ่มที่สามารถ Home Isolation ได้ คือกลุ่มผู้ป่วย สีเขียว เป็นผู้มีความเสี่ยงต่ำ คือ ผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวที่รุนแรง หรือมีโรคประจำตัวแต่สามารถควบคุมอาการได้ เป็นบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี

กลุ่มที่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ โรคเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ โรคหัวใจที่อาการไม่คงที่ โรคอ้วนที่มี BMI มากกว่า 30 หรือน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม กลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่หากติดเชื้อโควิด-19 จะส่งผลให้มีอาการรุนแรงได้
การแยกกักตัวที่บ้าน สำหรับคนอาการสีเขียว มีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไร

1. ควรอยู่ห่างมากกว่า 6 ฟุต
2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. ล้างมือบ่อยๆ
4. แยกของใช้ส่วนตัว แยกห้องนอน (ถ้าในกรณีที่ไม่สามารถแยกห้องนอนได้ นอนเว้นระยะมากกว่า 6 ฟุต นอนกลับหัว คนอื่นในบ้าน และควรใส่หน้ากากตลอดเวลา)
5. ควรเปิดหน้าต่าง เปิดประตูให้มีการถ่ายเท ระบายอากาศให้เพียงพอ
6. ทำความสะอาดจุดสัมผัสบ่อยๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือ น้ำยาฟอกขาว (1 ฝา ต่อน้ำ 1 ลิตร) เช่น ลูกบิดประตู ราวจับบันได เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน เช็ดทิ้งไว้ 1-2 นาที วันละ 1-2 ครั้ง
7. ขยะผู้ป่วยติดเชื้อ ควรใส่ถุงแดง 2 ชั้น หรือหากใส่ถุงปกติ ควรติดป้ายแจ้งว่า ขยะติดเชื้อ ก่อนปิดถุงควรราดขยะด้วยน้ำยาฟอกขาว มัดปากถุงให้แน่น และนำไปทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด
8. ภาชนะภายในบ้านควรแยกระหว่าง ผู้ป่วยและผู้ดูแลอย่างชัดเจน หรือควรใช้สล็อตเว็บตรงแบบ ใช้แล้วทิ้งเลย
9. การทำความสะอาดเสื้อผ้า ควรแยกซักผ้าของผู้ป่วยและคนดูแล อย่างชัดเจน สามารถใช้ผงซักฟอกได้ตามปกติ และควรซักในน้ำที่มีอุณหภูมิ 60 องศา ขึ้นไป

ระยะเวลาในการรักษาตัว (Home Isolation)

โดยทั่วไปถ้าอาการไม่รุนแรงจะมีการแยกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หลังตรวจพบเชื้อ แต่ถ้ามีอาการเชื้อลงปอด จะทำการแยกกักตัวเป็นเวลา 21 วัน ในการรักษา หากSLOTXOในกรณีที่ระหว่างกักแล้วอาการแย่ลง เช่น รู้สึกหอบ เหนื่อย หายใจไม่ทัน ควรให้รีบติดต่อมายังโรงพยาบาล

สิ่งที่ควรมีระหว่างการรักษาตัวแบบ Home Isolation

1. ปรอทวัดไข้
2. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
3. โทรศัพท์ติดต่อกับบุคคลภายนอกได้
4. ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ไอ ยาลดน้ำมูก เกลือแร่ (ในกรณีG2GBETที่มีอาการท้องเสียหรืออ่อนเพลีย)

สรุป การกักกันคือการแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อ และควรแยกไว้ที่บ้านเนื่องจากสามารถแพร่เชื้อได้ ใช้เวลา 10 ถึง 14 วัน แต่บุคคลที่สงสัยว่าติดเชื้อหรือต้องการแยกตัวเนื่องจากความเสี่ยงของการติดเชื้อจะไม่มีอาการ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*