ByteDance บริษัทแม่ของ TikTok ประกาศยกเลิกการทำงาน 996

ไบต์แดนซ์ (ByteDance) บริษัทแม่ของ TikTok ยอดเยี่ยมแอปพลิเคชันที่สมัย สั่งบุคลากรจำต้องหยุดการทำงานภายในช่วงเวลา 19.00 น. ซึ่งถือได้ว่าเป็นการยกเลิกวัฒนธรรม 996 อย่างเป็นทางการ

ก่อนหน้านี้ ในประเทศจีน โดยเฉพาะในฝั่งบริษัทเทคโนโลยีจะมีวัฒนธรรมการทำงานที่มีชื่อว่า 996 โดยเป็นการทำงานตั้งแต่ 9 โมงเช้าไปจนถึง 3 ทุ่ม ตลอด 6 วันต่อสัปดาห์ มีวันหยุดเพียงวันเดียว

ทว่าเนื่องด้วยนโยบายของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เรียกร้องให้ยุติวัฒนธรรมการทำงานแบบ 996 จนนำมาสู่การทำให้บริษัทเทคโนโลยีในประเทศจีนทยอยยกเลิกรูปแบบการทำงานแบบนี้ ซึ่งไบต์แดนซ์ ก็ขานรับเป็นอย่างดี

ในเวลานี้ รูปแบบการทำงานที่ไบต์แดนซ์ พนักงานจะเริ่มทำงานในเวลา 10.00 น. ถึง 19.00 น. โดยจะทำงาน 5 วัน ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และถ้าหากต้องทำงานนานกว่าระยะเวลาที่กำหนด บริษัทG2GBETจะต้องขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน

นอกจากนี้ ในนโยบายการทำงานใหม่ที่ไบต์แดนซ์ พนักงานจะทำงานล่วงเวลาได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมงของวันทำงาน และ 8 ชั่วโมงของวันหยุด ซึ่งพนักงานจะได้รับเงินเป็นกรณีพิเศษสูงสุดสามเท่าของชั่วโมงการทำงานเมื่อต้องทำงานล่วงเวลา

สาเหตุที่นโยบายการทำงานแบบ 996 ถูกยกเลิก เนื่องจากการทำงานในลักษณะนี้เป็นการทำงานที่ทรหดเกินไป จนเอามาสู่การตายของบุคลากร เพราะเหตุว่าทำงานมากเกินความจำเป็น แล้วก็มีการเรียกร้องในเครือข่ายสังคมถึงความไม่เหมาะสมที่จะจำต้องทำงานมากขนาดนั้นอย่างมาก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*