“Bike with Pride” สองล้อบนสายรุ้ง

ปี 2011-2014 ประธานเมืองอูเทเกลื่อนกลาดต์ ของเนเธอร์แลนด์ เริ่มส่งเสริมหลักการ “Utrecht-we all cycle!” เป็นแผนขับให้รถจักรยานเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเมือง โดยมีเป้าหมาย เรื่อง คือ ลดความแออัด (การจราจร) ลดปัญหามลภาวะ และดีต่อร่างกาย รวมทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ด้วย

การวางแผนของประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรป ไม่ใช่แค่วางแผน แต่ใช้แผนเป็นเข็มทิศในการทำงาน โดยหลังจากที่ผู้บริหารของเมืองมีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนแล้ว ก็เริ่มมีการพัฒนาเส้นทางจักรยานหลัก สร้างทางจักรยานทั้งบนดิน ใต้ดิน มีเลนลอยฟ้า ปรับปรุงป้ายจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน

สร้างถนนสีเขียวเพื่อให้การปั่นจักรยานเป็นทั้งความรื่นรมย์และปลอดภัย มีที่จอดจักรยานในสถานีรถไฟ เพื่อการสัญจรต่อเนื่องระยะทางยาวๆ เฉพาะที่สถานีรถไฟกลางเมืองอูเทรกต์ได้ชื่อว่าเป็น ที่จอดรถจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุจักรยานได้มากกว่า 20,000 คัน เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้ระบบสมาร์ทพาร์ค ช่วยผู้ขับขี่ค้นหาจุดจอดเจอ มีทั้งที่จอดจักรยานธรรมดา และแบบพิเศษ เช่น จักรยานตอนยาวสองที่นั่ง หรือจักรยานที่มีแฮนด์กว้างกว่าปกติ โดยในช่วงที่วางนโยบายนั้น เมืองอูเทรกต์วางแผนว่า ภายในปี 2020
อูเทรกต์จะพร้อมรองรับจำนวนการใช้จักรยานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งก็บรรลุเป้าหมายไปแล้ว

ล่าสุดในปี 2021 อูเทรกต์ได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของจักรยานอีกครั้ง ด้วยการสร้างเส้นทางจักรยานสีรุ้ง ความยาว 570 เมตร หรือประมาณครึ่งกิโลเมตรเศษ กว้าง 8 เมตร เพื่อฉลอง Pride Month และให้เป็นเลนจักรยานเพื่อชาว LGBTQ+ ที่ยาวXOSLOTที่สุดในโลก

แนวคิดการสร้างเลนจักรยานสีรุ้งนี้เป็นของ อีเลียส แวน มูริค (Elias van Mourik) นักศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์อูเทรกต์ ซึ่งจัดทำแผนการสร้างเลนจักรยานสีรุ้ง เสนอผ่านสมาชิกสภาเมืองอูเทรกต์ และได้รับไฟเขียวให้สร้าง โดยนอกจากเรื่องของจักรยานแล้ว การสร้างเลนจักรยานสีรุ้งครั้งนี้ ยังเป็นเรื่องของการให้คุณค่าความหลาก หลายทางเพศด้วยการผลิตเครื่องหมายดังที่กล่าวถึงแล้วผ่านเลนรถจักรยาน เหมาะสมกับเอกลักษณ์เมืองที่ขึ้นชื่อว่าสรวงสวรรค์ของนักปั่น แต่ว่าก็ไม่ ได้แสดงว่าอนุญาต แม้กระนั้นคนขับขี่ ที่เป็น LGBTQ+ใครๆก็สามารถปั่น รถจักรยานบนเลนนี้ได้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*