“โรคอุจจาระร่วง” โรคที่มากับน้ำท่วม

28202313 - diarrhea man

ข้อมูลโดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค บอกว่า ตอนนี้มีฝนตกโดยตลอดในหลายพื้นที่ บางพื้นที่ตกหนัก กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดน้ำหลากขัง หรือกำเนิดน้ำป่าไหลหลั่ง ขอให้สามัญชนระแวดระวังโรคที่มากับอุทกภัย คือ โรคอุจจาระร่วง โรคติดต่อที่เกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน

อาการของโรคอุจจาระร่วง

ถ่ายอุจจาระเหลวอย่างน้อย 3 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายเป็นน้ำอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือถ่ายมีมูกเลือดหรือมูกปนเลือด อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน แต่หากมีอาการรุนแรง ถ่ายเป็นน้ำคล้ายน้ำซาวข้าว คราวละมาก ๆ ผู้ป่วยจะสูญเสียน้ำและเกลือแร่ เกิดภาวะขาดน้ำเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องระวังอาจจะมีอาการรุนแรงได้

“ช่วงที่น้ำท่วม ขอให้ประชาชนยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” เพิ่มความระมัดระวังด้วยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ใหม่ ร้อน ๆ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีแมลงวันตอม ดื่มน้ำสะอาด เช่น น้ำต้มสุกหรือน้ำดื่มบรรจุขวด หากเป็นอาหารข้ามมื้อ ให้อุ่นร้อนอย่างทั่วถึง ส่วนเมนูที่ควรหลีกเลี่ยง คือ อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อจากความร้อน สำหรับการดูแลช่วยเหลือ ให้ผู้ป่วยดื่มสารละลายผงน้ำตาลเกลือแร่ หรือผงโออาร์เอส (ORS) ผสมน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่ระบุข้างซอง ดื่มแทนน้ำบ่อย ๆ หรือเตรียมได้เองโดยใช้น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ กับเกลือป่นครึ่งช้อนชา ละลายในน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว 1 ขวดกลม หรือประมาณ 750 ซีซี ควรดื่มให้หมดภายใน 1 วัน และG2GBETต้องคอยระวังภาวะขาดน้ำ ด้วยการให้ผู้ป่วยดื่มน้ำหรือกินอาหารเหลว ทั้งนี้ ไม่ควรกินยาเพื่อให้หยุดถ่าย เนื่องจากจะทำให้เชื้อโรคคั่งค้างอยู่ในร่างกาย เป็นอันตราย แต่หากยังไม่ดีขึ้น ควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้าน” อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว

สำหรับการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ขอให้ประชาชนล้างมือด้วยด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนปรุงหรือรับประทานอาหาร และภายหลังขับถ่ายหรือสัมผัสสิ่งสกปรก กำจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยให้มิดชิด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ถ่ายอุจจาระลงส้วม ไม่ถ่ายอุจจาระและไม่ทิ้งขยะลงน้ำ เพื่อลดความสกปรกในน้ำท่วมขัง

ทั้งนี้ การบริจาคอาหาร ในกรณีที่เป็นอาหารบริจาคอย่างข้าวกล่อง ควรปรุงไม่เกิน 4 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงเมนูที่บูดเสียง่าย อาทิ อ าหารที่ปรุงจากน้ำกะทิ จะต้องเป็นของกินซึ่งสามารถเก็บไว้ได้ 1-2 วัน อาทิเช่น ข้าวเหนียวนึ่ง หมูทอด เนื้อทอด ปลาทอด ส่วนผู้เผชิญภัยควรจะบริโภคของกินบริจาคภายใน 4-6 ชั่วโมง ไม่สมควรเก็บไว้นาน หรือเก็บข้ามคืน ถามหรือขอรับข้อเสนอแนะเพิ่มอีกถึงที่เหมาะสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*