เตือน! ฉีด “สเปรย์แอลกอฮอล์” ในอาหารไม่ช่วยฆ่าเชื้อโรค

กระทรวงสาธารณสุขเตือนคนไทยอย่าเพิ่มแอลกอฮอล์ลงในอาหาร การใช้แอลกอฮอล์ผิดประเภทอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ขอแนะนำให้บริโภคอาหารสดที่ปรุงด้วยช้อนส่วนตัว โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19

ฉีด “สเปรย์แอลกอฮอล์” ในอาหารไม่ช่วยฆ่าเชื้อโรค

นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพและโฆษกกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีประชาชนบางกลุ่มมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า แอลกอฮอล์ประเภทPGSLOTเหล้าหรือสุราและแอลกอฮอล์ ฟู้ดเกรดสามารถนำไปฉีดอาหารฆ่าเชื้อโรคหรือเชื้อโควิด-19 ได้นั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดไม่ได้ใช้เพื่อการกินโดยตรง แต่มักใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมประเภทเวชสำอาง อาหาร รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และส่วนมากจะมีความเข้มข้นน้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ จึงไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้

แค่ปรุงอาหารให้สุก 100% ก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคได้

จากข้อมูลขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริการะบุว่า ความเสี่ยงจากการติดเชื้อผ่านทางอาหารและภาชนะบรรจุอาหารนั้นมีค่อนข้างต่ำ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยแนะนำให้กินอาหารXO SLOTสดใหม่ ปรุงสุกด้วยความร้อนอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป นาน 5 นาที ใช้ช้อนกลางส่วนตัว และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ประเภทของแอลกอฮอล์

สำหรับแอลกอฮอล์ตามท้องตลาดที่นิยมขายกันทั่วไปจะมี 2 ชนิด คือ เมทิลแอลกอฮอล์และเอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งราคาของเอทิลแอลกอฮอล์จะสูงกว่าเล็กน้อยแต่คุณสมบัติXOSLOTของแต่ละชนิดต่างกันมากโดยเอทิลแอลกอฮอล์สามารถใช้กับร่างกายมนุษย์ได้ เช่น ผสมในยาที่ใช้กิน ผสมในสุราหรือเครื่องดื่มประเภทของมึนเมาหรือใช้ทาภายนอกร่างกาย เช่น ล้างแผล ผ้าเย็น กระดาษเช็ดหน้า สเปรย์ เป็นต้น

ส่วนเมทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์ชนิดมีพิษ ใช้สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงจุดให้แสงสว่าง หรือปนกับทินเนอร์ สำหรับผสมแลคเกอร์ แต่ห้ามใช้กับร่างกายมนุษย์เด็ดขาด ซึ่งคุณสมบัติของแอลกอฮอล์แต่ละชนิดไม่สามารถนำมาใช้แทนกันได้ เพราะจะทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตราย เช่น ตาบอดหรือในบางรายอาจจะเสียชีวิตได้

อยู่ห่างจากคนอื่น ทำความสะอาดสิ่งของที่จับบ่อย ล้างมือบ่อยๆ ป้องกันโควิด-19 ได้

นายแพทย์เอกชัย กล่าวต่อไปว่า ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ระบุว่า โรคโควิด-19 สามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านทางละอองน้ำมูก น้ำลายจากจมูกหรือปากโดยออกมาเมื่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 ไอ จามหรือพูด ละอองเหล่านี้ค่อนข้างหนัก ไปไม่ได้ไกล และจะตกลงสู่พื้นอย่างรวดเร็ว ผู้คนจึงรับเชื้อโรคโควิด-19 ได้จากการหายใจเอาละอองไม่ว่าหยดเหล่านี้จะตกลงบนวัตถุและพื้นผิว เช่น โต๊ะ ลูกบิดประตู ราวบันได หรือใครก็ตามที่สัมผัสพื้นผิว สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตร แบคทีเรียเกิดจากการสัมผัสตา จมูก และปาก ดังนั้นการล้างมืออย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ เช็ดมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*