ส.ค.ส.ภาพฝีพระหัตถ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพร 2565

ในจังหวะใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระขอความปรานีโปรดเกล้าฯพระราชทานภาพฝีพระมือรูปเสือสีเหลืองมีลายพาดกลอนสีน้ำตาล นอนฝันหวานว่าคงจะได้รับ ประทานไอศกรีมของโปรดในไม่ช้า จึงนอนรออย่างมีความหวัง และสล็อตเว็บใหญ่ที่สุดอดทนยิ่ง ให้ทาง ร้านภูฟ้า นำภาพฝีพระหัตถ์ “ปีขาลเสือ” มาปักบนกระเป๋าเสื้อโปโล ๖ สี ซึ่งจะจัดจำหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2565 นี้ รวมทั้งพระราชทานพร ส.ค.ส.2565 สวัสดีปีขาลเสือ “ปีเสือต้องขวนขวายและอดทน” แก่ปวงชนชาวไทยให้มีความสุขในปี พ.ศ.2565 ดังนี้

จากกลอนพรปีใหม่พระราชทาน “สวัสดีปีขาลเสือ” ในปี 2565 ที่จะถึงนี้ พระองค์ทรงปลอบประโลมและเตือนสติปวงชนชาวไทยให้ผ่านพ้นโรคระบาดโควิด-19 ด้วยความ “ขวนขวายและอดทน” อย่าเพิ่งเบื่อหน่ายและท้อแท้เสียก่อน ถ้าทุกคนอดทนก็จะทำให้สุขกายสบายใจ และพร้อมที่จะดูแลป้องกันตัวเอง ให้เพียรพยายามใส่หน้ากากปกป้องตลอดระยะเวลา รวมทั้งขอให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดี โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือกันด้วยแล้ว จะได้แฮปปี้ในปีเสือเสือ พุทธศักราช2565 นี้โดยทั่วทุกคน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*