สุดยอดนักออกแบบแฟชั่น ‘ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen’

ประกาศแล้วยอดเยี่ยมดีไซน์เนอร์แฟชั่นจากโครงงานการแข่งขันผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงประดิษฐ์ SACIT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” โดย สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (หน่วยงานมหาชนหรือ สศท.

ผู้ชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไปในแต่ละภูมิภาค ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายสมชัย ธงชัยสว่าง เจ้าของผลงาน Wabi Sabi, นายชนะจิตร หนูเดช เจ้าของผลงาน Paradise of the souther, นางสาวณัฐวิกา บุญอาจ เจ้าของผลงาน ออนซอน มยุรี / นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์ เจ้าของผลงาน Line Way of life

รางวัลชนะเลิศ Generation Z ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมG2GBETโล่เกียรติยศ ได้แก่ นางสาวสาลินี ไพบูลย์รุ่งโรจน์ และ นางสาวณัฐพร ธีรสุปาณี เจ้าของผลงาน SKATER The New Wave

รางวัล Popular vote ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายสรชาติ พานิช ผู้ครอบครองผลงาน เลื่อมลายวรรณ โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละชนิดจะได้รับการช่วยสนับสนุน ปรับปรุงแล้วก็อบรมองค์วิชาความรู้เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่แวดวงแฟชั่น

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*