สารหนู เป็นสารอันตรายที่อยู่ในข้าวนำเข้าพันธุ์ต่างๆ

Two spoons with rice.

ข้าวเป็นพืชผลที่สำคัญในประเทศแถบเอเชีย เพราะนี่คือหุ้นเอเชีย ประเทศที่ข้าวเป็นอาหารหลัก ปลูกข้าวได้หลากหลายพันธุ์ ลักษณะของความนุ่มนวลและความแข็งของรูปทรง กลิ่น และรส สอดคล้องกับรสนิยมของชาวเมือง ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยเป็นที่นิยมสำหรับการปลูกข้าวและโภชนาการหอมมะลิ ข้าวเหลืองประทิว ข้าวเสาไห้ กันแพร่หลาย ปัจจุบันไทยมีการนำเข้าข้าวพันธุ์ต่างๆ จากต่างประเทศมาใช้ปรุง ประกอบอาหารG2GBETหลากหลายเมนู เช่น นำเข้าข้าวญี่ปุ่นมาทำข้าวปั้น ซูชิ เบนโตะต่างๆ นำเข้าข้าวอิตาลี มาทำข้าวผัดอิตาเลียน ข้าวรีซอสโต้ เป็นต้น

แม้ว่าSLOTXOข้าวจะมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่หากแหล่งที่ปลูกข้าว ดินและน้ำมีโลหะหนักปนเปื้อนก็อาจทำให้ต้นข้าวดูดซึมโลหะหนักดังกล่าว และปนเปื้อนอยู่ในเมล็ดข้าวที่เรานำมาทานได้ โลหะหนักที่ว่าคือสารหนู ที่มักพบปนเปื้อนในข้าว อาหารทะเล สารหนูเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และด้วยกิจกรรมของคน เช่น การทําเหมืองแร่ ถลุงโลหะ การผลิตยากําจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลงที่ใช้สารหนูเป็นวัตถุดิบ สารหนูเป็นสารอันตราย หากได้รับเข้าสู่ร่างกายปริมาณมากๆ จะทำให้เกิดการระคายเคืองอวัยวะที่สัมผัสสารหนู ทําให้คลื่นไส้ อาเจียน เป็นตะคริว กล้ามเนื้อเกร็ง และมีอาการแทรกซ้อนเกี่ยวกับการทํางานของหัวใจ หากได้รับเข้าสู่สล็อตเว็บตรงร่างกายปริมาณน้อยแต่เป็นระยะเวลานาน จะทําให้เกิดอาการชาตามปลายมือปลายเท้า แสบร้อน มีอาการอ่อนเพลียของแขน ขา อาจทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังและปอดได้

วันนี้ สถาบันอาหาร สุ่มตัวอย่างข้าวขาวขัดสีนำเข้า 5 ตัวอย่าง จาก 5 ยี่ห้อ ที่วางขายในซุปเปอร์มาร์เกตในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์สารหนูทั้งหมดปนเปื้อน ผลวิเคราะห์พบว่าข้าวนำเข้าทั้ง 5 ตัวอย่าง พบสารหนูปนเปื้อน แต่ปริมาณที่พบปนเปื้อนน้อยมากและยังไม่เกินค่ามาตรฐานตามภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข : ข้าวนำเข้าที่มีความเข้มข้นต่ำกว่า 0.2 มก./กก. และ 0.35 มก./กก. สำหรับการตรวจจับสารหนูอนินทรีย์ในข้าวกลั่นและข้าวกล้องยังคงปลอดภัย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*