สมาร์ทฟาร์มวัวสาธิตแห่งแรกในจังหวัดสระบุรี

มาพูดถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นมของไทยกันดีกว่า แพทย์ต้องยอมรับสิ่งนี้ ยังมีพวกเรามากกว่าในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่เชี่ยวชาญด้านโคนม

ยิ่งในยามใกล้เวลาเปิดเสรีการค้าไทย-ออสเตรเลีย ที่จะมีผลบังคับใช้ในปีนี้ และนิวซีแลนด์ จะมีผลบังคับใช้ในปี 2568 ดูเหมือนผลกระทบยิ่งบีบใกล้เข้ามาทุกขณะสล็อตเว็บตรงอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง

ฉะนั้นการตั้งตาตั้งใจสู้ด้วยเทคโนโลยีPGSLOTสมัยใหม่อันมีประสิทธิภาพ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรไทย ย่อมดีกว่านั่งรอให้ผลกระทบมาเยือนอย่างเดียว

โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai-Denmark Smart Dairy Farm) จึงเกิดขึ้นตามมติ ครม. เมื่อปี 2562 โดยอนุมัติงบประมาณให้องค์การสล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ยืมเงินจำนวน 51.7 ล้านบาท ลงทุนจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ขณะนี้โครงการก้าวหน้าเป็นลำดับ จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ อ.ส.ค.จะซื้อแม่โคไม่น้อยกว่า 100 ตัวเข้าสู่ฟาร์ม เพื่อผลักดันเป็นฟาร์มสาธิต ถือเป็นฟาร์มสาธิตนำร่องแห่งแรกของประเทศ

ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมของประเทศ ใช้ในการศึกษา พัฒนารูปแบบการบริหารจัด การฟาร์มด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

อาทิ การสแกนเบอร์โคเพื่อเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบรีดนมแบบไปป์ไลน์ ที่บันทึกปริมาณน้ำนมดิบรายตัวรายวัน มีระบบทำความสะอาด กำจัดของเสียในฟาร์ม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้นยังมีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการฟาร์ม เช่น การเลี้ยงแบบขังในคอก และใช้อาหารผสมสำเร็จที่มีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของโค

การจัดการคอกพักโค และระบบระบายความร้อน ที่ทำให้แม่โคอยู่สบายตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ การบริหารจัดการ และเก็บข้อมูลโครายตัวในระบบคอมพิวเตอร์

เป้าหมายคือการฝึก ตรวจสอบการเยี่ยมชมฟาร์มโคนมที่มีผลกระทบสูงสำหรับผู้สนับสนุนและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมากกว่า 680 รายต่อปี และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่เยี่ยมชมฟาร์มโคนมอย่างน้อย 10% จากปัจจุบัน 60,000 ต่อปี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*