วิธีเตรียมตัวขึ้นเครื่องบิน ในยุคโควิด-19

airplane with passengers on seats waiting to take offairplane with passengers on seats waiting to take off

ในช่วงที่โควิด-19 ยังระบาด การเตรียมตัวและดูแลตัวเองระหว่างเดินทางด้วยเครื่องบินจึงเปลี่ยนไปเล็กน้อย

อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินxo168 ในยุคโควิด-19 เอาไว้ดังนี้

วิธีเตรียมตัวขึ้นเครื่องบิน ในยุคโควิด-19

  1. ตรวจสอบข้อมูลและมาตรการการเดินทางเข้าแต่ละจังหวัดอย่างละเอียด ในกรณีเดินทางไปต่างประเทศควรตรวจสอบข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ ก่อนเดินทาง
  2. เตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทาง เช่น ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือผลตรวจหาเชื้อโควิด-19
  3. สวมใส่หน้ากากอนามัยที่กระชับกับใบหน้าตลอดเวลา รวมทั้งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตรตลอดเวลาที่อยู่ในสนามบิน
  4. เช็คอินล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล
  5. ขณะอยู่บนเครื่องบิน ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากเดินทางระยะสั้น หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ตามนโยบายสายการบิน
  6. หากการเดินทางใช้ระยะเวลานาน เช่น ไปต่างประเทศ อาจถอดหน้ากาก เฉพาะเวลารับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มเท่านั้น แล้วรีบสวมกลับทันทีที่รับประทานเสร็จ
  7. การเดินทางภายในประเทศให้ลงทะเบียนการเดินทางเข้าแต่ละจังหวัดผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสแกน QR Code ตามมาตรการของแต่ละจังหวัด หากเดินทางต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามกฎการเดินทางของประเทศนั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*