วิธีดูแลลูกบ้านให้ปลอดภัยจากโควิด-19ศูนย์ชุมชน

ผู้ป่วยโคโรนา 19 รายที่ระบุตัวผ่านโรงพยาบาล ผู้อยู่อาศัย ศูนย์ชุมชน ฯลฯ จะต้องแยกอย่างระมัดระวังจากกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะการขยายตัวของเมืองที่ธุรกิจต้องเผชิญ เสาหลักของสังคมพึ่งพาสังคม เตรียมรับมือโควิดได้จากทุกที่ด้วยวิธีการด้านล่าง

วิธีดูแลลูกบ้านให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ก่อนกลายเป็น

โควิด-19 เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ หากในพื้นที่ชุมชนมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ควรใช้ข้อมูลจากภาครัฐและสถานพยาบาลมาติดประกาศ และหากมีลูกบ้านเป็นชาวต่างชาติก็ต้องทำป้ายประกาศเป็นภาษาอื่นด้วย นิติบุคคลควรศึกษาวิธีการดูแลคนในชุมชนเบื้องต้น เพื่อซ้อมรับมือกับเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจพบลูกบ้านติดโควิด-19 ดังนี้

 

  1. ตรวจสอบลูกบ้าน และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน

นิติบุคคลควรตรวจสอบลูกบ้านในพื้นที่ ด้วยช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แบบสอบถามกระดาษ หรือแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อทราบจำนวนผู้พักอาศัยในชุมชนอย่างคร่าวๆ เพื่อประเมินการจัดการตามความรุนแรงของการระบาดในลำดับถัดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันจากสถานพยาบาลแล้ว ก็ควรเปิดช่องทางให้ลูกบ้านได้แจ้งมายังนิติบุคคลด้วย ตัวอย่างข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ

 

ผู้ติดเชื้อมีความรุนแรงของอาการเป็นอย่างไร (ดูจากค่า CT ในผลตรวจ ยิ่งมีค่าสูง ยิ่งบ่งบอกโอกาสแพร่กระจายเชื้อสูง)

ผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือยัง เพื่อจะได้ช่วยเหลือดำเนินการต่อไป

มีสมาชิกอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อกี่คน เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสังเกตอาการ 14 วัน

ผู้ติดเชื้อใช้พื้นที่ส่วนกลางบริเวณใดบ้าง

ผู้ติดเชื้อและครอบครัวต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ อีกหรือไม่

  1. ติดต่อกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ สล็อตออนไลน์หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

นิติบุคคลควรประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร และช่องทางการควบคุมโรคระบาดจากส่วนกลางอย่างชัดเจน และเมื่อพบผู้ป่วยติดโควิด-19 PGSLOTในชุมชน ก็ต้องแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตามประกาศของกระทรวง

  1. ตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ

 

แยกคัดกรองความเสี่ยงผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโดยตรง ให้เฝ้าระวังกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน ตามคำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้มีความเสี่ยงระดับต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข เพราะหากไม่ช่วยดูแลสอดส่องผู้เสี่ยงติดเชื้อ อาจนำไปสู่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทวีขึ้นมากมาย สล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์หลายคอนโดมีเจ้าหน้าที่คอยส่งอาหารให้ที่ประตูหน้าห้องแก่ผู้ที่กักตัว

  1. ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่เสี่ยงสัมผัส

 

หากทราบว่าผู้ติดเชื้อมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับประชาชนเช่นข. ปุ่มลิฟต์แผงประตู ทางเดิน ฯลฯ ง.พื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมากหากจำเป็นให้ตั้งช่วงเวลาการทำความสะอาดเป็นประจำ(เช่นทุกๆ 15 หรือ 30 นาที)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*