รู้จักโควิดสายพันธุ์ “เดลตาพลัส” แพร่เชื้อเร็วขึ้น 10-15%

เดลตาพลัส (Delta Plus) เป็นสายพันธุ์โควิดกลายจำพวกที่ระบาดในสหราชอาณาจักรปริมาณร้อยละ 96 แล้วก็เพิ่งจะเจอคนป่วยติดโรควัววิดเดลตาพลัสในไทย วันนี้แถลงพบในไทย ราย เป็น ตำแหน่ง AY.1 ในขณะที่สายพันธุ์เดลต้าพลัสที่ระบาดในสหราชอาณาจักรเป็นตำแหน่ง AY.4.2 บนสายรหัสพันธุกรรมของสายพันธุ์เดลตา B.1.617.2 ในปี 2021 นี้อย่างรวดเร็ว โดยนักผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเผยว่า เดลตาพลัส ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์เดิม 10-15%

ปัจจุบันนี้สายพันธุ์โควิด-19 ที่เป็นปัญหาครอบคลุมทั้งโลกอยู่ คือสายพันธุ์เดลตา (B.1.617.2) ส่วนการกลายพันธุ์ที่เรียกว่าเดลตาพลัสนั้น พบเป็นตำแหน่งย่อยของ B.1.617.2 ศาสตราจารย์ Jeffrey Barrett ผู้อำนวยการโครงการ Covid-19 Genomics Initiative ที่ Wellcome Sanger Institute ในเคมบริดจ์ และ ศาสตราจารย์ Francois Balloux ผู้อำนวยการ University College London Genetics Institute เผยว่าจากXOSLOTการวิเคราะห์สายพันธุ์กลายพันธุ์ที่ตำแหน่ง AY.4.2 แพร่เชื้อกว่าสายพันธุ์หลักถึง 10-15%

นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกร่วมกันถอดรหัสพันธุกรรมโควิดที่กำลังระบาดอยู่ ผ่านระบบแชร์ข้อมูล GISAID กว่า 2 ล้านตัวอย่าง พบว่าเป็นโควิดกลายพันธุ์ “เดลตาพลัส” จำนวนร้อยละ 1.1 จากจำนวน 23,096 ตัวอย่าง

พินิจส่วนตัวอย่างเชื้อที่ส่งไปทำการตรวจในประเทศอังกฤษ เฉพาะอาทิตย์ที่ 41 ของปี 2021 ก็พบว่าเป็นตำแหน่งกลายพันธุ์สายพันธุ์ AY.4.2 ถึงปริมาณร้อยละ 11 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*