ยาฆ่าพยาธิ “ไอเวอเมคติน” ที่ช่วยผู้ป่วย “โควิด-19” ได้

นอกจากยาฟาบิพิราเวียแล้ว ยาไอเวอร์เม็กตินอาจบรรเทาอาการในผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 คุณยังสามารถทำให้พวกเขาปลอดภัยและมีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ แต่อย่าซื้อหรือกินเอง แพทย์ของคุณควรพิจารณาสั่งจ่ายยาเท่านั้น

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพSLOTXOโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาฆ่าพยาธิไอเวอเมคติน (Ivermectin) เอาไว้ว่า มีงานวิจัยที่พบว่า ยาไอเวอเมคตินช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยโควิด-19 ให้ดีขึ้นได้ มีการนำมาใช้จริงกับคน ช่วยลดอัตราการตายของผู้ติดเชื้อ และช่วยให้ผู้ที่มีอาการหายได้เร็วขึ้น อีกทั้งตัวยายังหาได้ง่าย แต่ยังคงต้องระมัดระวังและอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

โดยยาไอเวอเมคติน ในมุมมองของแพทย์ศิริราชและจากนพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ได้กล่าวถึงสล็อตเว็บตรงงานวิจัยเกี่ยวกับตัวยาไอเวอเมคติน เอาไว้ว่า มีงานวิจัยอีกหลายการศึกษาของไอเวอเมคติน ที่พบว่ามีผลดีต่อการช่วยป้องกันเชื้อ ลดอาการเชื้อลงปอด และลดอัตราการตายได้ ซึ่งยังคงเป็นประโยชน์ต่อการใช้เพื่อป้องกันและรักษา

นอกจากนี้ สรุปการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ไอเวอเมคติน ในผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วโลก มีการศึกษา 14 ฉบับพบว่ามีผลในการป้องกันการติดเชื้อได้  86% RR 0.14 [0.08-0.25] อีก 27 ฉบับพบว่าช่วยรักษาบรรเทาอาการในผู้ป่วยติดเชื้อได้ 72%  RRPGSLOT 0.28[0.18-0.45] และอีก 25 ฉบับพบว่าช่วยลดอัตราการตายได้ 58% RR 0.42[0.30-0.59]

อีกทั้ง ศ.พญ.ยุพิน ศุพุทธมงคล หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ระบุว่า ไอเวอเมคติน จัดเป็นหนึ่งในแนวทางการรักษา สามารถลดโอกาสติด และอัตราการเสียชีวิตลงได้

การใช้ยาไอเวอเมคตินในคน

ยาไอเวอเมคติน เป็นยาที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง และใช้กันมาอย่างยาวนาน มีผลการทดสอบในหลอดทดลองพบว่าสามารถฆ่าเชื้อได้จริง

มีการนำมาใช้กับคนจริงในหลายๆ ประเทศมากกว่าหมื่นคน ทั้งในอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมัน แอฟริกา อินโดนีเซีย และอินเดีย เป็นต้น โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับการรักษาแบบมาตรฐาน จากงานวิจัยพบว่าช่วยลดอัตราการตายของผู้ติดเชื้อ และช่วยให้ผู้ที่มีอาการหายได้เร็วขึ้น

ข้อควรระวังในการใช้ยาไอเวอเมคติน

ยาไอเวอเมคตินที่นำมาใช้ จะต้องเป็นแบบที่ใช้รักษาในคน ซึ่งสามารถหาได้ง่ายทั้งทั่วโลกและในประเทศไทย ศ.พญ.ยุพิน สนใจยาตัวนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากเคยใช้สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการหรืออาการการศึกษาระดับปานกลางในระยะยาวแสดงให้เห็นว่ายานี้ปลอดภัยมากสำหรับการใช้ป้องกันโรคและการรักษา คุณยังควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*