“ฟาวิพิราเวียร์” รักษาโควิด-19 กินเอง เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

องค์การอาหารและยาเตือนไม่ให้ซื้อฟาวิพิราเวียร์ด้วยตัวเอง ฟาวิพิราเวียร์เป็นยาปลอมและการใช้สารเสพติดอาจนำไปสู่การติดเชื้อเรื้อรังได้ เป็นผลให้ยาไม่ได้ผลและอาจถึงแก่ชีวิตได้ หากยาฟาวิพีราเวียร์เป็นยาปลอม สามารถแจ้งไปยังสายด่วน อย. 1556 โดยตรวจสอบคำแนะนำและส่งอีเมลมาที่ [email protected]PGSLOT.moph.go.th

อย่าซื้อยาฟาวิพิราเวียร์กินเอง เสี่ยงอันตราย

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏ

มีการขายยาฟาวิพิราเวียร์โดยไม่ได้รับอนุญาต เตือนประชาชนอย่าซื้อยามารับประทานเองเพราะอาจได้ยาปลอมที่ไม่มีตัวยาสำคัญอยู่เลย หรือได้รับยาที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐานทำให้สล็อตเว็บตรงเสียโอกาสในการรักษา และอาจได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อน รวมถึงการซื้อยาผ่านอินเตอร์เน็ตผู้ป่วยอาจไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องในการใช้ยา ซึ่งปัจจุบันเมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาในระบบที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ยาฟาวิพิราเวียร์ ต้องให้แพทย์สั่งจ่ายยาให้เท่านั้น

ยาฟาวิพิราเวียร์จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ที่ต้องสั่งจ่ายและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ จำเป็นต้อง

ติดตามอาการข้างเคียงและผลการรักษาระหว่างการใช้ยาSLOTXO การใช้ยาในผู้ป่วยบางกลุ่มจำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์และความเสี่ยงจากผลข้างเคียงที่จะตามมาโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ นอกจากนี้จำเป็นต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำ การใช้ยาที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ง่าย ส่งผลให้ใช้ยาไม่ได้ผลเมื่อเกิดการติดเชื้อเป็นเหตุให้ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด

ระวังยาฟาวิพิราเวียร์ปลอม

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ไม่หวังดีหลอกขายยาให้แก่ประชาชน ทั้งมีการลักลอบพวกเขาขายยาสำหรับผู้ป่วยทางออนไลน์ โดยจงใจปลอมแปลงเป็นปุ๋ยฟาวิพิราเวียร์ปลอม หากมีคนสงสัยว่ายาฟาวิพิราเวียร์เป็นยาปลอมเพราะผิดกฎหมาย สามารถดูประกาศและโทรสายด่วน 1556 ได้ที่ [email protected] ..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*