ปรับภูมิทัศน์โฉมใหม่ “Pattaya New look” ตลอดทั้งแนวชายหาด

Campol Tanzaya ประธานสวนพฤกษชาติเขตร้อน Nonnucci พัทยา เยี่ยมชมพื้นที่เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของ Nonnucci Land and Garden Design Co., Ltd. ตามโครงการเพื่อปรับภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเลของพัทยา การออกแบบริมชายหาดของพัทยาเริ่มต้นโดยการสร้างโรงเรียนดุสิตทางเหนือของพัทยาให้ลึกยิ่งขึ้นหลังนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยามีแนวนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองพัทยาขึ้นใหม่ตลอดแนวชายหาดพัทยาระยะ ทางยาวรวมกว่า 2.7 กม. โดยPGSLOTทุ่มงบประมาณกว่า 166 ล้านบาทเศษ ในการว่าจ้าง “บ.นงนุชแลนด์แอนด์การ์เด้นดีไซน์” เข้ามาดำเนินการ ในช่วงระหว่างวันที่ 6 ส.ค.2564-3 พ.ค. 2566 รวมระยะเวลากว่า 820 วัน เพื่อปรับภาพลักษณ์ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในอนาคต

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่าโครงการนี้เป็นนโยบายของนายกเมืองพัทยาที่ต้องการให้มีการปรับภูมิทัศน์ชายหาดโฉมใหม่ หรือ Pattaya New look ตลอดทั้งแนวชายหาดตั้งแต่พัทยาเหนือจรดพัทยาใต้ โดยมีแผนจะทำการขยายผิวสล็อตเว็บตรงจราจรให้รถของประชาชนและนักท่องเทียวสามารถสัญจรและใช้เป็นที่จอดในการเดินทางมาพักผ่อนหรือท่องเที่ยวได้โดยสะดวก ทั้งนี้จะมีการตัดร่นแนวพื้นฟุตปาธเดิมออกในระยะ 3 เมตร จากนั้นก็จะทำการขยายฟุตปาธลงไปบนพื้นที่แนวทรายชายหาดชนกับแนว Big Bag ของกรมเจ้าท่าที่ฝังถุง Big Bag ไว้เพื่อเป็นแนวบอกระยะการลื่นไหลของทรายที่เพิ่งดำเนินการเสริมไปแล้วเสร็จไม่นานนี้ โดยฟุตปาธใหม่คาดว่าจะมีระยะความกว้างประมาณ 11 เมตร

พร้อมกันนี้จะมีการถอนต้นหูกวางออกทั้งหมด แต่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวแบบใหม่ โดยการSLOTXOใช้ต้นปาล์ม อินทผลัม และมะพร้าวมาปลูกเสริมเพื่อให้เกิดความสวยงาม รวมทั้งการปูพื้นผิวและปรับแนวฟุตปาธให้สามารถใช้ในการพักผ่อนและออกกำลังกายได้ ที่สำคัญจะมีการจัดสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับประชาชน นักท่องเที่ยวและคนพิการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาพักผ่อน

ซึ่งจะทำคุณสามารถชมนิวพัทยาบีชทัวร์ที่สวยงามซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยา สวนนงนุชชีแบ่งพื้นที่ทำงานออกเป็น 10 พื้นที่ เพื่อเร่งดำเนินการ ลดผลกระทบ และฟื้นฟูพัทยาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*