ฉลองวันอาหารโลก ด้วยโภชนาการที่ดีให้ทุกคนในสังคม

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันอาหารโลก (World Food Day) บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมโคคุณภาพหลากหลายแบรนด์ ได้แก่ โฟร์โมสต์ นกเหยี่ยวฟอลคอน และเดบิค ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง #วันอาหารโลก หรือ #WorldFoodDay ประจำปี 2564 ด้วยการตอกย้ำพันธกิจองค์กรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่เปี่ยมด้วยโภชนา การและสารอาหารที่จำเป็น ในราคาที่เข้าถึงได้และเสริมสร้างความยั่งยืนให้ทั้งกระบวนการผลิต เพื่อสร้างXOSLOTประโยชน์ให้แก่สุขภาพของผู้บริโภค พร้อมลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตอาหารมีอัตราการจ้างงานมากกว่า 1 พันล้านคน ซึ่งมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ จึงสามารถสร้างผลกระทบได้อย่างมีนัยสำคัญ เกษตรกรรายเล็ก ผลิตอาหารคิดเป็น 33% ของอาหารโลก ซึ่งประสบปัญหาและความท้าทายในการประกอบอาชีพจากความยากจน การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ซึ่งเป็นหนึ่งในสหกรณ์โคนมที่มีสมาชิกเกษตรกรมากที่สุดและมีมาอย่างยาวนานกว่า 150 ปี รวมถึงเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมโคคุณภาพหลายแบรนด์ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีเป้าหมาย เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้สังคม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กระบวนการผลิต ผ่านโครงการ Dairy Development (พัฒนาคุณภาพน้ำนม) ที่เป็นการแบ่งปันองค์ความรู้จากเนเธอร์แลนด์ การจัดอบรมให้เกษตรกรไทย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารนมที่มีคุณภาพ อุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ ในราคาที่เข้าถึงได้ให้แก่ผู้บริโภค ทุกกลุ่ม

และด้วยการเป็นองค์กรระดับนานาชาติ ฟรีสแลนด์คัม พิน่าจึงดำเนินการตามเป้าหมายดังกล่าว ทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ซึ่งหลายประเทศได้รับผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว องค์กรยังคงเดินหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำนมโคคุณภาพตามแนวทางด้านความยั่งยืน ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคนม โดยฟรีสแลนด์คัมพิน่าได้เข้าถึงเกษตรกรโคนมมากกว่า 250,000 รายทั่วโลก ใน 8 ประเทศหลัก ทั้งในทวีปเอเชีย แอฟริกา และยุโรปตะวันออก มอบโอกาสให้เกษตรแคว้นได้สามารถเข้าถึงตลาดมากยิ่งกว่า 75,000 ราย ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโภชนาการที่ดี ผ่านสินค้าที่มีคุณภาพของแบรนด์ต่างๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*