“ฆ่าตัวตาย” (Suicide) บาดแผลที่รอการ..เยียวยา

มี “การเสียชีวิต” อื่นๆ นอกเหนือจากผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 ระหว่าง 10 ถึง 100 คน หรือมากกว่า 200 คนในไม่กี่วัน นี้ไม่ค่อยประกาศ แต่เช่นเดียวกับจำนวนผู้เสียชีวิต ตัวเลขยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฆ่าตัวตาย … !!

นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้ข้อมูลว่า รายงานสถานการณ์การฆ่าตัวตายทั่วโลกขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ทุกๆ 40 วินาที จะมีคน 1 คนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย และการฆ่าตัวตายยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของวัยรุ่น อายุ 15-29 ปีมากที่สุด รองจากอุบัติเหตุบนท้องถนน แม้ว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หลายประเทศทั่วโลกจะเพิ่มมาตรการ และนโยบายป้องกันการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นแล้วก็ตาม

คุณหมอจุมภฏ มองว่า การฆ่าตัวตายเป็นปัญหาใหญ่ไม่ต่างจากปัญหาสุขภาพอื่นๆ และต้องการการจัดการที่เป็นระบบ การให้ความรู้ การสื่อสารเชิงบวก และอีกหลายกลยุทธ์ที่ต้องถูกนำมาใช้ เพื่อนำไปสู่SLOTXOการแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่ลดจำนวนคนที่ฆ่าตัวตายเท่านั้น แต่ต้องเฝ้าระวังคนที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายด้วย และช่วยดูแลอย่างครบมิติ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และทางด้านจิตใจ

เรามีประสบการณ์G2GBETจากวิกฤติต้มยำกุ้งในปี 2540 พบว่าอัตราการฆ่าตัวตายจะเพิ่มสูงในปี 2541 และปี 2542 คือ 8.12 และ 8.59 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน จึงค่อยๆลดลงจากมาตรการการดูแลหลายๆอย่าง แสดงว่าผลกระทบทางจิตใจจากวิกฤติต่างๆจะมีผลต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 2 ปี ถ้าเอามาเทียบเคียงกับสถานการณ์XOSLOTการระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ เมื่อสถานการณ์การระบาดดีขึ้นแต่ผลกระทบทางด้านจิตใจจะต่อเนื่องอีก 1-2 ปีเป็นอย่างน้อย

สำหรับผู้ที่มีอารมณ์ซึมเศร้าจนมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้คำแนะนำว่า อารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคน และอารมณ์คนเราเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป เรายังมีหลายๆสิ่งที่ต้องทำเพื่อตัวเราเองและคนที่เราต้องการมีความคิดฆ่าตัวตาย แต่ต้องระวังอย่าดำเนินการ แก้ปัญหา หรือแสวงหาการปลอบโยนใดๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง สิ่งสำคัญคืออย่าใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติด เพราะจะทำให้สภาพจิตใจของคุณแย่ลงจนกว่าคุณจะตัดสินใจผิด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*