การเตรียมตัวก่อนได้รับการฉีดวัคซีน 10 ขั้นตอน

การเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี และผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ช่วยรับการฉีดวัคซีน ทำความเข้าใจผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีนและวางแผนเพื่อความอยู่รอดของคุณ หากคุณกำลังวางแผนที่จะรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 คุณต้องเตรียม:

1. โหลดแอปฯ “หมอพร้อม” เพื่อติดตามนัดหมาย

การนัดหมายคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 จะระบุวันที่ เวลาสล็อตออนไลน์ และสถานที่ฉีดอยู่ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” โดยกระทรวงสาธารณสุขจะใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลของผู้ถือบัตรเชื่อมโยงข้อมูลทั่วประเทศ ทำให้ผู้เข้ารับวัคซีนสะดวกที่จะตรวจสอบการฉีดวัคซีนของตนเอง เพื่อใช้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคจังหวัดต่างๆ ที่เดินทางเข้าออกได้

รวมถึงการติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน ที่จะได้รับแบบประเมินอาการหลังฉีด และคำแนะนำอื่นๆ หลังฉีดวัคซีน เพื่อให้ผู้เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ได้ทราบข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุข

2. ทำความเข้าใจขั้นตอนการฉีดวัคซีน

ทุกสถานที่จัดฉีดวัคซีนโควิด-19 จะมีจุดลงทะเบียน จุดคัดสล็อตเว็บใหญ่กรอง จุดฉีดวัคซีน และที่สำคัญจะมีจุดพักคอย 30 นาที และหากมีอาการฉุกเฉิน จะได้รับการส่งต่อรักษา แต่หากผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเดินทางกลับบ้านแล้วมีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน ให้โทรไปที่ 1422 หรือ 1669

3. ตรวจสุขภาพ และตรวจสอบโรคประจำตัว

การปฏิบัติตัวก่อนฉีดวัคซีนที่สำคัญคือผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนควรตรวจสุขภาพ เพื่อทราบระดับความดันโลหิต โรคประจำตัว หรือหากใครมีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็ปรึกษาแพทย์ประจำตัวให้ชัดเจนว่า ยา และอาการที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันนี้สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดได้หรือไม่ หรือควรปรับขนาดยาหรือไม่

4. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และปากกา

เนื่องจากที่จุดลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะต้องเสียบบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูล เพราะฉะนั้นหากลืมบัตรประชาชนอาจจะทำให้เสียเวลาเดินทาง ดังนั้นผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม และควรพกปากกาส่วนตัว เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นด้วย

5. เตรียมยาลดไข้ และยาโรคประจำตัว

ภายหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนอาจจะมีอาการไม่พึงประสงค์ เช่น ปวดหัว เป็นไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว ก่อนฉีดวัคซีนโควิดจึงควรเตรียมยาลดไข้ และยาโรคประจำตัวอื่นๆ ไว้ก่อน

6. วางแผนการเดินทาง

ควรเดินทางไปถึงสถานที่ฉีดวัคซีนโควิดล่วงหน้า 30 นาที เพื่อเตรียมความพร้อม ให้ร่างกายได้ปรับตัวกับสถานที่ นั่งพักรอจุดลงทะเบียน วัดความดัน บางสถานที่ต้องเผื่อเวลาหาที่จอดรถ และต้องเดินทางเข้าอาคาร ดังนั้นควรศึกษาการเดินทางไปยังสถานที่ฉีดวัคซีน

7. แต่งกายให้เหมาะสม

การฉีดวัคซีนโควิด-19 ต้องฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อ ดังนั้นควรเลือกเสื้อแขนสั้น หรือเสื้อที่แขนกว้าง ใส่สบาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพยาบาลผู้ฉีด และเพื่อลดแผลกดทับ ลดการเสียดสีระหว่างผ้ากับกล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีด เพราะจะทำให้ปวด และเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณใกล้เคียงได้

8. พักผ่อนให้เพียงพอก่อนและหลังฉีดวัคซีน

การปฏิบัติตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิดและหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่สำคัญคือ ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ หากนอนหลับไม่เพียงพอจะทำให้ร่างกายอ่อนล้า อ่อนเพลีย สามารถทำกิจกรรมประจำวันได้ แต่ควรงดการออกกำลังกายหนักๆ

9. บันทึกวันที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 และบันทึกชนิดวัคซีนที่ฉีด

การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุควรบันทึกวันPGSLOTที่ฉีดวัคซีน วันนัดรับวัคซีนครั้งหน้า และชนิดของวัคซีนที่ฉีด เพื่อใช้ประกอบการรักษาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรอเข็มต่อไป เช่น การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่, การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า, การรับการรักษาด้วยวิธีฟอกไต ให้เลือด เพื่อเป็นข้อมูลแก่แพทย์ผู้รักษา

10. ลบช่องทางการลงทะเบียนการฉีดวัคซีน coronavirus อื่น ๆ ที่ไม่ต้องการรับการฉีดวัคซีนทันทีหลังการฉีดวัคซีน อย่าลืมสมัครรับวัคซีนโควิดผ่านช่องทางอื่น หากเป็นไปได้ ให้เพิกถอนสิทธิ์ในการสร้างข้อมูลเฉพาะในระบบ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*