กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลพบปฏิสัมพันธ์ อันวิกฤติของกาแล็กซี

ส่งการบ้านกลับมาอีกรอบสำหรับกล้องส่องทางไกลอวกาศฮับเบิลขององค์การนาซาประเทศสหรัฐอเมริกา หรือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานอวกาศยุโรป หรืออีเอสเอแสดงภาพของดาราจักรหรือกาแล็กซี 2 แห่งที่มีปฏิสัมพันธ์กันโดยเห็นเป็นภาพพันร้อยเข้าด้วยกัน

กาแล็กซีทั้ง 2 แห่งนี้มีชื่อร่วมกันว่า Arp 91 นักดาราศาสตร์อธิบายว่าปฏิสัมพันธ์ของกาแล็กซีอันละเอียดอ่อนของ Arp 91 เกิดขึ้นโดยอยู่ห่างจากโลกมากกว่า 100 ล้านปีแสง โดยแยกให้เห็นว่ากาแล็กซีด้านล่างที่ดูเหมือนจะสว่างไสวคือ NGC 5953 และกาแล็กซีรูปทรงกลมรีที่อยู่ด้านบนขวาชื่อ NGC 5954 ในความเป็นจริงแล้วทั้งคู่เป็นกาแล็กซีชนิดก้นหอยหรือทรงกังหัน (Spiral galaxies) แต่รูปร่างของกาแล็กซีทั้ง 2 ดูแตกต่างกันG2GBETมากเนื่องจากการวางแนวที่สัมพันธ์กับโลก

ทั้งนี้ Arp 91 จัดเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนพิเศษของปฏิสัมพันธ์ ของกาแล็กซี ซึ่งดูเหมือน NGC 5953 ลากดึง NGC 5954 อย่างชัดเจน นักดาราศาสตร์ส่วนมากมั่นใจว่าการชนกันระหว่างกาแล็กซีประเภทก้นหอยหรือทรงกังหันนั้นส่งผลให้เกิดการก่อตัวของกาแล็กซีชนิดอื่นดังเช่นว่า กาแล็กซีรี (Elliptical galaxies)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*