September 25, 2022

Zootopia

Wuling Nano EV Disney Zootopia Limited Edition 2022 ถูกตกแต่งพิเศษขึ้นจากรุ่นมาตรฐานในรุ่น Wuling Nano EV มีภาษาการออกแบบที่เรียกว่า Free Two Go ย้ำการใช้แรงงานได้จริง โดยมีขนาดความยาวตัวถังอยู่ที่ 2,497 มิลลิเมตร ความกว้าง 1,526 มิลลิเมตร ความสูง 1,616 มิลลิเมตรและความยาวฐานล้อ 1,600 มม. ขนาดรถเล็กกระทัดรัดและรัศมีวงเลี้ยวเพียง 3.8 เมตร...