October 3, 2022

VAT 7%

ภายหลังที่ทาง Valve ประกาศเเบกรับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT 7% จากคนที่ซื้อเกมบน Steam เเพลตฟอร์มขายเกมออนไลน์มีชื่อตาม “กฏหมาย พรบ. eService” ก็ยังคงมีผู้คนจำนวนมากยังคงสงสัยอยู่ว่าสรุปเเล้ว เรายังคงต้องจ่ายภาษีตัวนี้ หรือยังต้องซื้อเกมบน Steam ในราคาเเพงขึ้นอยู่หรือไม่ ไปหาคำตอบกันครับ ปกติก็จะใช้วิธีการเพิ่ม VAT เข้าไปราคาเดิมของสินค้า สำหรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยนั้นอยู่ที่ 7% เเต่ VAT ที่ปกติเก็บกันอยู่ทุกวันนี้บังคับใช้ได้กับบริษัทที่ทำธุรกิจเเละจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเท่านั้น จุดนี้เลยทำให้รัฐบาลมองเห็นช่องโหว่ของธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเเพลตฟอร์มที่ให้บริการเป็นเเบบออนไลน์...